07252024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Färden genom eurokrisen har letts av radarparet Merkel Sarkozy. Ett i många avseende udda par, med helt olika referensramar. Möjligen med det gemensamma intresset att rädda den tankekonstruktion man skapat, euron.

Tanken att ha en valutahar tilltalat många politiker. Rent maktmässigt har det för många europeiska politiker varit mera tilltalande med en stark anonym valuta, i stället för att Tyskland själv sätter referensramarna genom sin mark. Tankegångar som dessa har framförts inte bara av den tidigare statsministern Göran Persson.

Problemet i Europa är att man har svårt att kunna skapa goda förutsättningar för ekonomisk livskraft med olika förutsättningar  och ta bort en variabel, växelkursen. Mu har många invänt att det fungerar ju i USA.
Utan att närmare granska denna utsaga har många gett med sig. Sanningen är att en stor valuta faktiskt fungerar ganska dåligt även i USA. Vi ser detta bland annat genom den skuldsättning som många delstater tvingats till.

Vad Europa behövt var fler valutor och inte färre. Det hade ökat effektiviteten i de lokala ekonomierna.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar