07212024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Att sitta på flera stolar

Hänt i Värmdö
I Nacka Värmdöposten står det att läsa om Värmdö IFs behov av en större kommunal borgen, länk.

I artikeln står det bland annat: ”Så här sammanfattar Bengt Engelberg, ordförande för Värmdö IF, ansökan: ”Kommunen står med den redan idag beviljade borgen en viss risk och vår bedömning är att den inte ökar nämnvärt om man utökar den kommunala borgen med de belopp vi önskar.””

Klubben vill totalt ha en borgen på 42 miljoner. Detta är ett betydande ekonomiskt engagemang för Värmdö kommun. Den nämnd som närmast ska hantera klubben är kultur- och fritidsnämnden.

På kommunfullmäktigemötet den 23 november valdes samme Bengt Engelberg till ersättare i just kultur- och fritidsnämnden.

Hur klokt är detta, frågar sig bloggen?

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar