06212024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Friskt vågat mer än häften förlorat……..

Baltiska bankkriser är inget nytt. För Svenska Swedbank resulterade den baltiska bankkrisen 2008 i en stor nyemission. I förra veckan utvecklade sig en ny bankkris till att relationerna mellan Litauen och Lettland nådde närmast fryspunkten.

Bakgrunden är att man upptäckte ett stort hål i Litauiska Snoaras bank, länk. Initialt skulle hålet vara 286 miljoner US dollar. Ganska snart växte hålet till 1,3 miljarder US dollar. Den Lettiska dotterbanken Krajbanka skulle enligt de första uppgifterna inte påverkas. Någon senare stängde denna bank. Ett hål på 191 miljoner hade upptäckts i denna banks balansräkning. Totalt skulle ett hål på 1,49 miljarder dollar ha upptäckts i bankgruppen.

Bankgruppen ägdes till 68% av Vladimir Antonov som blev välkänd för svensk allmänhet som delfinansiär av SAAB och som inte fick bli ägare för EIB, länk.

Summorna i denna bankkris är i sig svindlande. Om man sätter dem i relation till dessa båda länders ekonomier blir de än mer skrämmande. Sveriges BNP var 2009 406 miljarder dollar, Lettlands var 26 miljarder dollar och Litauens var 37 miljarder dollar. Om vi sätter hålen i balansräkningen i förhållande till Snorasgruppens balansräkning ser vi att omslutningen per den 31 december 2010 var 11,063 miljader lat och att det egna kapitalet var 0,665 miljarder lat. Den totala utlåningen var 5,49 miljarder Lat. 4 miljarder lat var likviditet och certifikat av olika slag.

Om vi omsätter alla siffror till US dollar blir det lättare att se storleksförhållandena.
Det uppgivna hålet var 1,3 miljarder dollar och totala balansomslutningen 20,970 miljarder dollar. Det motsvarar 6,2% av balansomslutningen.
Utlåningen var 10,41 miljarder dollar och hålet 1,3 miljarder dollar.
Hålet motsvarar 12,5% av den totala utlåningen.
Det egna kapitalet var 1,26 miljarder dollar och hålet var på 1,3 miljarder dollar. Hela det egna kapitalet är utplånat sedan årsskiftet 2010/2011. I praktiken har hålet upptäckts eller uppkommit under perioden juli-september i år.

En bank är under tillsyn av bankinspektionen och är den dessutom börsnoterad har man revisionsgenomgångar löpande. I det här fallet var det ansedda Ernst & Young som var ansvarig revisor.
Någon måste alltså under längre tid lurat både inspektionen och revisionsbyrån. Alternativt har man haft för dålig kontroll. Möjligheten att allt skett under perioden augusti-september finns också. En helt annan möjlighet är att någon utsatts för ett rättsövergrepp.

Det blir fler frågor än svar i denna härva. Några av frågorna kan formuleras så här:

1. Är det möjligt att vandra ut från en börsnoterad, statligt konktrollerad bank med hela det egna kapitalet utan att det larmas omdelbart, länk?
-Hur har denna situation uppkommit.
-Var finns bristerna?
-Vilka är de skyldiga?

2. Vem var det som verkligen styrde banken?
Var det Antonov och hans partner eller finns det huvudmän i bakgrunden som vi inte känner till?

3. Varför upptäcks bristen just nu?
-Vad fick myndigheterna att agera i november? Man hade synpunkter på banken redan i januari i år.

4. Kan bankens ägare ha utsatts för ett rättsövergrepp. Antonov var i konflikt med lettiska staten om driften av Air Baltic, länk, där Lettiska staten ägde 52% och Antonov 48%. Grundar sig konflikten med EIB på att man visste mer än de lokala tillsynsmyndigheterna eller låg andra förhållanden i bakgrunden?

Mycket talar för att ett eller flera brott har begåtts. Frågan är vilka och av vem Ännu så länge är ingen dömd. För samarbetet i Östersjöregionen är det viktigt att man kan lita på tillsynsmyndigheterna i alla kuststater.

Nu gäller det att myndigheterna arbetar snabbt och kompetent för att återställa förtroendet för Lettlands och Litauens ekonomiska system.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar