06192024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Ordning i sysakerna

Hänt i Värmdö
Bloggen läser ett inlägg i Nacka Värmdöposten som är skrivet av samhällsbyggnadsnämnden ordförande, Peter ”Handlarn” Frej. Så här skriver, farbror Frej, länk:
”Enligt kommunallagen så skall nämnder vilka handhar myndighetsbeslut mot enskild vara stängda, därför är byggnadsnämnden och samhällsplaneringsnämnden stängda för för allmänheten, det går bra tt ringa mig eller kontrollera detta med kommunjuristen Frida Ragnarsson.Frida nås på kommuntelefon 57047000 och mig når du på 0705337490”


Inlägget är hyftast välformulerat, men tyvärr helt fel i sak.
Det är inte så att en nämnd som handhar myndighetsbeslut mot enskild ska ha stängda dörrar. Farbror Frejs inlägg kan rimligen tolkas så här: under 100% av antalet sammanträden och 100% av sammanträdestiden ska mötena hållas bakom stängda dörrar. På ren svenska skulle vi kunna säga att detta är nonsens.

Däremot är det så att när en nämnd behandlar ett ärende som innebär myndighetsbeslut mot enskild ska sammanträdet hållas bakom stängda dörrar. Detta är en helt annan sak. Det är ju så, vilket ganska många vet, att både byggnadsnämnden och samhällstekniska nämnden behandlar andra frågor än myndighetsbeslut mot enskild.

Det skulle vara klädsamt om den självutnämnda ordningsmannen ”herr Frej” först tog reda på fakta, sedan kontrollerade med experter och därefter noggrant lyssnade till vad som sägs.

Då blir det blir det rätt.

Nu blev det bara fel.

Synd, tycker bloggen.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar