05282024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Olika uppfattningar inom folkpartiet om Wärmdö:exposed

Bloggen har tagit del av följande mailkorrespondens som vi nu publicerar.

Olle Markstedt
22 feb (7 dagar sedan)

till AndersAmieAndersBrittClas-GöranFredrikJohanJorgeMatsTanjaLarsanders.mildeJohannamig
Hej alla

Jag har diskuterat Värmdö:Exposed med några mig närstående och ser det egentligen bara positivt. Alla sätt att öka intresset för politiken är bra för demokratin och att försöka lägga locket på för att formen inte passar den det rör höjer nog bara trycket i den politiska sandlådan till att finna andra uttryck att visa sin uppfattning som nog är mer explosiva till sin karaktär.
Jag tycker INTE att Lars Bryntesson ska ställas till svars för att andra socialdemokraters, läs ungdomar, önskan att delge omgivningen en sammanställning av tidningsartiklar, och anser att dina frågor inte är förenliga med den andliga frihet som vi enigt värderar så högt inom vårt parti som en liberal ledstjärna. Jag blev faktiskt väldigt imponerad av upplägget som egentligen inte är annat än att filtrera information genom ett socialdemokratiskt filter, men förstår samtidigt vilket enormt arbete som lagts ner på hemsidan.
Det jag tycker däremot tycker att vi bör ta upp är att diskutera sakfrågorna inom partiet och finna argument som stödjer vårt agerande och även diskutera former för hur partierna kan sprida sina ideologiska budskap. Jag vill bara passa på att nämna att öppenhet går helt i linje med vad jag lovade väljarna inför valet varför jag gärna vill höra om någon inom partiet har en annan uppfattning om mina ledstjärnor
  • Alla som är med och fattar beslut ska förstå och ta ansvar för konsekvenserna av sina beslut
  • Politiska beslut ska vara lagliga
  • En demokrati fordrar full öppenhet media (även sociala) roll är att informera om alternativens konsekvenser och bevaka makten
Jag kan tyvärr inte medverka i kvällens KF men skulle uppskatta om jag fick lite respons på mitt mejl från andra. Jag har för övrigt för avsikt att vid nästa KF lägga fram en interpellation till dig Anders Bergman, om moral, etik och attityd inom politiken som jag tidigare fått refuserad som fråga och där jag hoppas att vi kan vara överens inom alla partier om svaren.
Med vänlig hälsning
Olle Markstedt
070-516 24 27
21 feb 2012 kl. 18:40 skrev Anders Bergman:

Hej alla!

Idag så har det dykt upp en hemsida som heter Värmdö:Exposed (här
bifogar jag en länk http://www.varmdoexposed.se/ ).
Ni får själva betygsätta sidan. (S) nalkar sig lågvattnet rejält
enligt min uppfattning.
Av den anledningen så har jag ställt en fråga till Lars Bryntesson vid
morgondagens KF som bifogas.
Det lite roliga i kråksången är att frågorna tas i början av KF 17.00
– 17.30) och de har planerat att
presentera hemsidan 18.10 enligt de uppgifter vi har. Frågan tar lite
loven av ”nyheten”. Även Stefan Dozzi och Lars-Erik
ställer samma fråga.

Hälsningar

Anders Bergman
Kommunalråd (FP)
Värmdö kommun
076-139 82 13
anders.bergman@folkpartiet.se

———- Vidarebefordrat meddelande ———-
Från: Anders Bergman <anders.bergman@folkpartiet.se>
Datum: 21 februari 2012 16:29
Ämne: Fråga vid KF till Lars Bryntesson
Till: Per Fogelström <per.fogelstrom@varmdo.se>
Kopia: Lars Bryntesson <lars.bryntesson@varmdo.se>

Hej Per!

Bifogar fråga till Lars Bryntesson vid vid morgondagens KF

Hälsningar

Anders Bergman
Kommunalråd (FP)
Värmdö kommun
076-139 82 13
anders.bergman@folkpartiet.se
åga>

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar