06232024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Stora skulder och borgensåtaganden är ingen bra kombination

Hänt i Värmdö
Den spännande debattören och skribenten Johan Ingerö på Svd har länge drivit ett fälttåg mot slöseri kommuner. I en ledarartikel den 2 februari tar han uppfrågan igen, länk.

Som vanligt slår lokala politiker ifrån sig och säger inte vi, möjligen andra, länk. Det är illavarslande med politiker som inte har mer distans att de kritiskt kan granska den egna kommunens göranden och låtanden för att det ska kunna bli bättre för medborgarna.

Kommunernas kärnverksamhet är vård, skola och omsorg. Skola är naturligtvis den viktigaste ”förebyggande” uppgiften för kommunerna. Medborgare med goda kunskaper har det lättare i samhället än de som inte kan läsa, skiva och räkna. det förstår de flesta. Vård och omsorg har med vårt ansvar för att leva upp till värdighet och humanism för vårt samhälle.

Nu räcker inte pengarna på de flesta håll till för mer än den rena kärnverksamheten.
Det gäller också att inte ta risker i form av kommunal borgen som gör att kommunen helt plötsligt står som ägare till olika typer av anläggningar. Kommunal borgen för föreningar är inget annat än ett sätt för föreningar att be banken låta bli kreditkontrollen och dessutom få en något lägre ränta.
Anläggningen skulle säkert kunna byggas i alla fall.

Värmdö kommun har skulder på över 3 miljarder kronor. Vid utgången av 2010 var skulderna 2,404 miljarder enligt kommunens egen årsredovisning, länk. I denna summa ingick bara en del av pensionsåtagandena. Om man räknar med hela pensionsskulden var totalskulden 2,92 miljarder. Detta är den reella skulden.

Av dessa står badhuset för cirka 5% av  den redovisade skulden i balansräkningen till det kommer borgensåtaganden på uppskattningsvis lika mycket för föreningar. Kommunens totala borgensåtaganden borgensåtaganden var på totalt 468 miljoner kronor vid 2010 års utgång.

Värmdö kommun har en hög skuldsättning, cirka 75 000 kronor per innevånare. Bara skulden utlagd per skattebetalare (ca 109.000 kronor) innebär en räntekostnad på 3.300 kronor vid en ränta på 3%.

I ett sådant allvarligt läge finns det inte utrymme för att öka riskerna. Fler borgensåtaganden kan drastiskt öka skattebetalarnas risk.

Just nu ryktas det om borgen för en tennishall med ganska stora belopp.
Man får hoppas att kommunstyrelsens ordförande och hans handgångne ”finansminister” läser vad Timro skriver om skytbyggen. Om de är kloka sätter de stopp för alla nya borgensåtaganden.

Läget är allvarligt  för Värmdö kommun, även om många ledande politiker blundar för detta.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar