06232024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Dåligt genomslag för moderat politik

Svenska Dagbladet har kartlagt hur moderatledda kommuner klarat att lägga sänka skatterna, länk. Resultaten presenteras i en artikel i dagens Svd. Det visar sig att enbart häften sänkt skatten sedan 2007. Den genomsnittliga kommunalskattesatsen har inte förändrats sedan 2005. Fortfarande är kommunalskatten 31,6 i genomsnitt. 


Detta visar att framförallt de med mindre inkomster inte fått större möjlighet att själv styra över sina pengar. Ett dåligt genomslag för bra moderat politik skulle man kunna säga.


Erik Bengtzboe, ordförande i Moderata ungdomsförbundet, Muf säger i samma artikel i Svenska Dagbladet.  ”Att varje moderat kommunledning har ett ansvar att göra allt för att sänka skatten.”


Inför moderaterna kommundagar i Örebro är detta viktig information. 
Nu gäller det för de moderata kommunalråden att agera.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar