06192024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Prins eller prinsessa spelar ingen roll

Hänt i Värmdö
Att byggnadsnämndens ordföranden, Erik Pettersson inte är någon prinsessa torde stå klart för de flesta. Huruvida han är en prins överlåter bloggen till hans hustru fru Borgmästarinnnan Monica Pettersson att avgöra. Däremot agerar Erik Pettersson som om han vore en  prinsessa på ärten.

När man ger sig in i politiken får man leken tåla. Granskning och skriverier blir naturligtvis mycket mera närgångna. Det slipper man tåla som privatperson.

Om man som offentlig person tycker att någon gått över gränsen bör man vara närmast 100% säker på att vinna en rättssak, innan man inleder den. Vi ska inte tala om situationen då en offentlig person polisanmäler en text som kränkande i brottsbalkens mening. Då måste man vara helt säker på att åklagaren inleder förundersökning. Minimikravet är sedan att förundersökningen resulterar i åtal och rättegång. Når man inte så lång har anmälaren ett problem, ett betydande trovärdighets- och omdömmesproblem.

Erik Pettersson har som en av de mäktigaste politikerna i Värmdö polisanmält skribenterna på siten wärmdö:exposed. Skälet är följande text.

Bloggen kan hålla med om att man kan ha många synpunkter på den. Pressetiskt och publicistiskt skulle man kunna ha synpunkter på den.

Som ett politiskt tilltal skapar den i vart fall ingen vän hos den utpekade.
Erik Petterson har själv sagt att han känner sig kränkt av texten, länk. Pettersson tycker dessutom att texten är illa och djupt kränkande. Så kan det naturligtvis vara.

Nästa fråga är om texten, som inte längre finns kvar på wärmdö:exposed är brottslig. Den uppmärksamme ser att det finns frågetecken efter påståendena. Därför påstår inte skribenterna något om Erik Pettersson. Man ifrågasätter Petterson utifrån omständigheten att han är enskild näringsidkare i företaget ERPEMO. Verksamheten ska enligt offentliga register vara:”Jourfamiljehem, bygg- och transportverksamhet, konsultverksamhet inom byggbranschen samt förvaltning av fastigheter”.

Att driva denna typ av verksamhet och samtidigt vara ordförande i en byggnadsnämnd är självklart tveksamt och med stor sannolikhet olämpligt. Att det väcker frågor får Pettersson tåla. Wärmö:exposeds skribenter har försökt ifrågasätta Pettersson. Må så vara osnyggt och mindre välformulerat.
Pettersson menar att sättet som ifrågasättandet sker på är kriminellt.

Bloggen å sin sida menar att sannolikheten för att åklagaren beslutar inleda förundersökning kan beskrivas genom formen 1/x, där x går mot oändligheten.
Om Pettersson hade varit klok hade han i stället hanterat sin inidignation och ilska genom att gå ut och hugga ved. Nu kommer byggnadsnämndens ordförande i stället att bli svaret skyldig, tror bloggen.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar