07252024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Rapport från kommunfullmäktige

Hänt i Värmdö
I veckan sammanträdde Värmdös riksdag. Inte helt oväntat behandlades frågan om vuxenutbildningen, som bloggen tidigare har rapporterat om. Den här gången var frågan inget beslutsärende utan bara diskussion och debatt.

Konflikten mellan miljöpartiet och moderaterna var en av konfliktytorna som belystes.

En annan fråga som blir allt tydligare är på vilket grund har beslutet fattats.
Enligt kommundirektören har det fattats på basis av delegationsordningen. Enligt kundvalschefen Monica Fransson, länk hänvisar hon till en annan grund.
Precis som i en del tv program börjar man ställa sig frågan; vem måste bort. Mycket talar nämligen för att någon tvingas lämna sin position efter detta.
Frågan är vem: Monica Fransson eller Stellan Folkesson eller Lars Erik Alversjö?
-En eller två?
Efter ett extrainsatt kommunstyrelsemöte kommer detta att klarna.

Bokslutet för kommunen fastställdes också.
Där visar det sig att kommunen under några år ”överbeskattat” sina medborgare med avgifter. Totalt har man tagit ut närmare 16 miljoner av medborgarna för mycket i renhållningsavgifter.
Detta avslöjades av Henrik Paulsen som också ville att de som fått betala för mycket skulle få sina pengar tillbaka. Det ville inte de styrande göra. Ett beslut som är mycket tveksamt. En annan konsekvens av denna överbeskattning är att kommunen redovisar sannolikt ett resultat som är 16 miljoner för högt. Det visar att kommunen inte redovisar de resultat som koalitionen påstår.
Plus för Paulsen och minuspoäng för den styrande koaltionen.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar