06232024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Ibland undrar man över hur det kommer sig.
Europeeiska tidningar och inte minst de Svenska försöker föra fram sina åsikter om vem som är bäst lämpad att vara Amerikansk president. Man är mindre intresserad av att rapportera hur opinionen i USA  tänker och tycker. På något sätt verkar man agera åsiktsmässig förmyndare över USA som nation. Tendentiös journalistik skulle man kunna säga.

Karl Oskar och Kristina flyttade inte bara från fattigdomen. De sökte sig aktivt bort från förmynderiet. På den tiden har det manifesterat i kyrkan och kungen. I dag finns det kanske tydligast i just den tredje statsmakten. Man kan inte låta bli att undra över vad media har att vinna på att som vid detta och förra presidentvalet förhärliga Barack Obama. Sakligt sätt har han inte varit en framgångsrik president. Han har inte lyckats genomföra några betydande strukturreformer i det Amerikanska samhället. Möjligen med undantag för Obama-care.

Det har blivit mer av handelshinder och något mindre av frihandel. Det innebär de facto att exporten av demokrati har minskat. Företagen har fått det sämre i USA.

USAs skuldsättning har under Obama ökat från cirka 10 triljoner dollar vid tillträdet 2008/2009 till närmare 16 triljoner.
Statsskulden har under samma period ökat från 65% till 115% av BNP.

Självklart finns det tendenser.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar