06232024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Fredrik Reinfeldts sommartal i Gustavsberg

Fredrik Reinfeldt höll sitt snart traditionella sommartal i Gustavsberg, länk, länk, länk.

Statsministern går in i den politiska hösten ännu mer ensam än den förra. Stödpartierna är närmast försumbara. Även om dessa partier behövs för att skapa ett parlamentariskt underlag vilar det mesta på moderaternas skuldror. Ett samarbete med någorlunda jämnstarka parter. Har blivit en stor och kraftfull och några små. Det skapar spänningar och problem. Solonummer som kan skapa regeringskriser.

Regeringen eller i vart fall moderaterna tänker satsa på infrastruktur. Det är bra.
Tunnelbana till Nacka som stöds med statliga medel är bra. Får hoppas att Värmdö också får statligt stöd för att klara sitt broproblem och slipper bropeng.

Den stora utmaningen för regeringen infrastrukturmässigt är snabbtåglinjerna i Sverige.
Det går inte som de rödgröna föreslog att bygga delar av ett snabbtågsnät. Om det ska vara meningsfullt är det i första hand Stockholm-Göteborg, Stockholm-Köpenhamn och Göteborg-Köpenhamn (med start i Oslo) som är de centrala delarna i en sådan satsning.

En transporttid mellan Stockholm och Köpenhamn på 2 timmar och 35 minuter förändrar resandemönstret till tågets fördel. De positiva feekterna är många med de stora nya snabbtåglinjerna länk, länk, länk.
Då är det viktigt att man inte bygger sig fast i gamla strukturer. Hastigheter i intervallet 350-400 kilometer per timme kräver nya spår. Projektet tar tid och är självklart kostsamt, men lönsamt i många olika dimensioner. Får hoppas att regeringen satsat på detta och ingen halvmessyr.

När det gäller bolagsskatten börjar det bli en enighet bland allianspartierna och att den ska sänkas. Företagen och företagarna är mera tveksamma till denna sin lycka.
Det stora problemet är inlåsningseffekterna i företagen som man hellre vill se lösta. Det är mer av det verkliga strukturhindret. 30% kapitalskatter jämfört med genomsnittet i EU på 18%, visar på problemet.

Att ta bort inlåsningseffekterna är däremot politiskt känsligt. Det kan kallas högerpolitik. Ett par tre procentenheters sänkning av bolagsskatten lär inte ge några avgörande effekter. Det är synd att Alliansen inte driver en borgerlig linje här. I stället blir det bara trångt och kletigt i en politisk vänster-mittenfåra. Det vinner ingen på.

Statsminister Fredrik Reinfeldt kan vara ganska avslappnad. Den nye socialdemokratiske ledaren har inte sagt något ännu om sin politik. Det är alltid gynnsamt. I samma stund som han visar färg kommer opinionssiffrorna att dala. Om det är tillräckligt för en ny valseger för Alliansen återstår dock att se.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar