05222024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Pontus Schultz död

Bara tre dagar efter 40 års-dagen ändades hans liv tragiskt, länk, länk, länk, länk, länk.
Pontus Schultz (född Forsström) var i sanning en medieentreprenör. Inte bara det. Han var uttalad liberal och var beredd att ta risker för det och arbetade aktivt för att samhället verkligen skulle utvecklas i liberal riktning. På ett sätt var han den klassiske mediamannen, som det inte finns många kvar av. Samtidigt var han förnyaren. Pontus visste som få att papperstidningen utan nätet var döende och han agerade utifrån det. Utmaningar i många dimensioner gav honom livsluft.

Som så många andra mediemän började banan på Värnpliktsnytt. Under den senare delen av 1990-talet var hans ”egen” tidning Vision ett spännande tillskott i tidningsfloran.
Tyvärr var ingen beredd att satsa pengarna för att låta sammanslagningen av Finanstidningen och Vision leva vidare. För den publicistiska kvaliteten inom finans- och ekonomitidningssektorn var Finans Vision en viktig faktor. Pontus egen roll ska här inte underskattas.

2006 fick Pontus Schultz uppdraget att leda Veckans Affärer, som närmade sig de 50. Själv var Pontus mycket yngre både till kynne och nominell ålder.
Glansdagarna från 70 och 80 talet var borta. Tidningen Veckans Affärer kändes trött och närmast passé. De gamla glansnumren fanns kvar, men vitaliteten saknades. Under Pontus ledarskap har tidningen revitaliserats högst påtagligt. Förnyelsearbetet har givit resultat. I det arbetet var Pontus på väg att verkligen lyckas bevara det värdefulla och finna ett nytt uttryck.

Veckans affärer började hitta sin form kombinerat på nätet och i pappersform. Pontus kunskap om de nya medierna var här en av framgångsfaktorerna.

Nu fick den personliga fysiska utmaningen tragiskt sätta punkt för denne mediemans, debattörs och liberals liv. Det känns både oerhört trist och meningslöst.

Bloggens tankar går till hans familj.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar