04222024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Snart slut med tillverkning vid Gustavsbergs fabriker i Sverige

Villeroy & Boch Gustavsberg AB går dåligt, länk. Inte nog med att omsättningen 2011 minskade till från 832 miljoner från 2010 års 905 miljoner kronor. Vad som är värre är att rörelseförslusten ökade till -21 miljoner från -9,5 miljoner kronor. Användning av de obeskattade reserverna får förbättra resultatet kosmetisk. Nu finns bara 15 miljoner kvar av de 69 miljoner som fanns vid utgången av 2010.

Vad resultatet på sista raden blir är närmast ointressant.
Det avgörs av moderbolaget Villeroy & Boch AG utifrån vad koncernen tycker är lämpligt.

Närmast sker det genom finansnettot, som är en så kallad ”räntesnurra” eftersom moderbolaget Villeroy & Boch AG genom bokslutstransaktioner skaffat sig en fordran på ungefär 120 miljoner.
Transaktionen skedde 2010 när moderbolaget tog en aktieutdelning, länk på 128,9 miljoner, som Villeroy & Boch Gustavsberg inte kunde betala ut. Numera återfinns den som skuld i stället.

Man kan undra varför socialdemokraterna i Värmdö inte kritiserar denna typ av upplägg. När man gör det i andra sammanhang i Sverige.

Soliditeten är rekordlåg för Vileroy & Boch Gustavsberg AB. Blygsamma 11,3% jämfört med 14,8% 2010.

Moderbolaget Villeroy & Boch AG dras fortfarande med allt för svag lönsamhet. Man sålde under 2011 fabriksanläggningar. Det råder ingen tvekan om att moderbolaget avser avveckla verksamheten i Gustavsberg. Som bloggen tidigare berättat om blir det kanske kvar ett lager.

Toalettstolar och annat sanitetsporslin kommer i stället att produceras i Asien och eventuellt Afrika.

Det börjar snart bli dags att säga: Hej och farväl till epoken Gustavsbergs fabriker i Sverige!

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar