06232024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Kina byter ledare och växlar upp den ekonomiska utvecklingen

För fem år sedan spekulerades det om det verkligen var möjligt att Kina skulle bli världens största ekonomi. Hindren för att detta skulle ske radades upp.

2006 blev Kina världens tredje största ekonomi, efter EU och USA.
I dag spekulerar man mer om när Kina går om USA och när man sist och slutligen blir världens största ekonomi.
-Kommer Kina att gå om USA om 4, 5 eller 6 år?
-Tar det ytterligare 2, 3, 5 eller 10 eller 12 år innan man går om även EU?
Att man gör det är alla numera eniga om

I väntan på att nästa partikongress börjar spekuleras om hur denna väg kommer att se ut efter kongressen, länk. Allt talar för att kongressen kommer att hållas i mitten/slutet av oktober i år. Så det är högintressanta spekulationer.

De flesta ser att vägen vidare efter partikongressen kommer att betyda att den inhemska konsumtionen kommer att spela en viktigare roll för utvecklingen. Exporten kommer relativt sett att falla i betydelse, även om den fortfarande kommer att vara helt avgörande för landets utveckling. Vi kommer med stor sannolikhet också att se en ökning av tjänsteexporten från Kina. Visserligen från låga nivåer, men ändå.

Världens största teknologiköpare kommer att fortsätta på denna linje. Man kommer att etablera sig som även en teknologisk stormakt. Det kommer att ta tid innan Kina kommer att få den innovativa kraften att själv utveckla de köpta teknologierna, men det kommer.

De strukturella utmaningarna i USA och EU är större än Kinas.
Anpassningsförmågan i den Kinesiska ekonomin är betydligt större än i de forna stormakterna. Samtidigt har den Kinesiska ekonomin inte tillgång till fria kapitalrörelser över gränserna. Det innebär i vissa avseenden en nackdel. Investeringsbeslut hindras eller omöjliggörs av långa handläggningstider. Å andra sidan innebär detta att enbart väl övervägda kapitalrörelser är möjliga. I ett längre kommer Kina att vara tvungen att öppna upp för friare kapitalrörelser och ökad finansiell volatilitet. Som det ser ut nu ser kanske mera stabilt ut än det i verkligheten är just på grund av trösklarna för kapitalrörelser. Marknaderna uppskattar detta på kort sikt. I det något lägre perspektivet kan det utgöra en utmaning.

Rörelserna internt mellan stater och regioner är i Kina en viktig faktor för att förstå den Kinesiska ekonomiska utvecklingen. Den verkar vara cyklisk och är relaterad till partikongresserna. Tidningen Financial Times, länk skriver i en artikel den 12 september mycket spännande om forskning som klargör dessa samband. Forskningsresultaten kommer från Institutet för Internationell Ekonomi vid Stockholms Universitet och presenteras i artikeln av forskaren, den kinesiskfödde Yinan Li.

Sambandet verkar vara  enkelt åren direkt efter en partikongress lättar kapitalflödena ut i provinserna och skapar tillväxt. Denna skapar så småningom inflation. Åren närmast före partikongresserna dras köpkraften in från provinserna och tillväxten sjunker. Sådan har i vart fall utvecklingen varit historiskt.

Mycket i kinesisk politik beskriver cykler.
Partikongresser vart 5 år, ny politisk ledning var 10 år etc.
Nu visar det sig att detta tydligt kan dokumenteras i ekonomiska cykler.

Om utvecklingen håller i sig innebär detta att orosmolnen i EU och USA i någon mån kan skingras i industrin under 2013. Däremot kvarstår självklart den statsfinansiella utmaningarna i både EU och USA.

En sak är i vart fall klar. Världsekonomins fokus förflyttas sakta men säkert öster ut.

  

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar