04222024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Ett nytt försök att stänga det fria internet

Då var det dags för ett nytt försök att stoppa det fria internet. Det är internationella Teleunionen, (ITU) ett FN organ som funderar på om man ska börja reglera internet, länk, länk.
En kombination av totalitära regimer, fattiga regimer och lobbyister söker kväva internet.
Denna gång är plattformen ett närmast uråldrigt FN organ, ITU-

Återigen är det viktigt att skapa debatt.
Beslutsfattarna måste förstå vad internet är. Att reglera internet är att driva världsutvecklingen tillbaka 25 år. Det är inte så enkelt att det bara är fråga om yttrandefrihet, som i sig är viktigt.
Det är också en fråga ekonomisk utveckling och innovation i det stora och det lilla. Dessutom är internet, precis som frihandel ett av de viktigaste verktygen för att stärka demokratins ställning i världen.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar