07132024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Inför upploppet i presidentvalet

Valvinden sedan stormen har blåst i president Barack Obamas väg, länk. Sandy var en oväntad faktor som fick stort genomslag. Till detta kommer att Obamas bäste valarbetare verkar vara Bill Clinton.
Man kan undra vad Romneys motdrag blir till Clinton?

11 opinionsundersökningar har publicerats hittills med en mätperiod som slutar i november.
Ytterligare en metaundersökning har publicerats där mätperioden slutar i november. 8 undersökningar korar Obama till segrare. En korar Mitt Romney och 2 talar om dött lopp. Metaundersökningen ger vid handen att Obama har tagit ledningen. Marginalerna är små. Utom i IPOS/Reuter-undesökningen där marginalen till Obamas fördel är 6%.

Vad som dessa undersökningar inte mäter är mobiliseringsgraden. Denna kan förändra utfallet till Romneys fördel. Bloggen har tidigare refererat Gallups undersökning som gav Romney klar majoritet (mätperiod 22-28 oktober). Sammantaget ser vi en mycket spännande valnatt. Det slitna uttrycket att det kan gå hur som helst stämmer helt.

Elektorsmatematik kommer att avgöra valet. Det gäller att få minst 270 elektroröster.
Problemet med indirekta val, indirekt demokrati blir uppenbart. Vinnaren hos folket behöver inte bli den som systemet korar till vinnare.

Därför står slaget om presidentposten i några få 7-12 delstater. Enligt olika bedömningar står cirka 100 elektorer på spel i swing-staterna. Till detta kommer ett antal stater med knapp majoritet för ena eller andra kandidaten.

Florida, med 29 elektorsröster, är den swing-state med flest elektorsröster. Obama gör kraftiga framstötar, men Romney verkar leda knappt.

Ohio är en av dessa nyckelstater. Här står 28 elektorsröster på spel.
I förhandsröstningen leder Obama stort. Det talas om 15%. Bland de som lägger sin röst på valdagen leder Mitt Romney. För honom gäller nu en sak, mobilisering. Om den blir stark bland republikanerna vinner han denna viktiga delstat.

Wisconsin, med 10 elektorsröster lutar å Obama.

I Colorado med 9 elektorsröster har Obama en knapp ledning.

Iowa, har 6 elektorer och här lutar det åt Romney.

New Hampshire, med 4 elektorsröster är helt jämn, med ett viss fördel för Romney.

Den konservativa bloggen politico, länk tippar att Obama får 60% av swing-state rösterna. Man räknar också med något flera swing-stater än vad vi gjort. De menar att läget just nu är 303 för Obama mot Romney 235 elektorer. Man menar att Obama har 237 mera säkra elektorer mot Obamas 191.

Så här skriver svenska tidningar: SvD, DN, Expressen, Aftonbladet, GP.

Bloggen tippar att det mesta nu talar för en seger för Obama, såvida inget oförutsett inträffar. Republikanerna kommer sannolikt att behålla sitt grepp över den lagstiftande församlingen.
Därför ser världen ut att gå en osäker tid till mötes.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar