07132024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Känd Anka simmar i egna vatten och finner sin egen hamn

Hänt i Värmdö
Hans högvördighet, tidigare bankdirektören och numera finanskommunalrådet Anders ”Ankan” Bergman har varit på kurs, länk. Betalare var bolaget Värmdö hamnar AB.
Att Bergman går på kurs är bra. Kursen är sannolikt också relevant.

Det som blir besvärligt är att styrelsen inte fick veta något.
15.750 kronor plus moms är i sig kanske inte stora pengar. Däremot krävs det transparens.
Att disponera medel på sätt som Bergman gjort utan att informera styrelsen är inte bra. Det förefaller dessutom lite märkligt att Bergman tar 15.750 kronor i anspråk av den totala utbildningsbudgeten om 24.000 kronor för bolaget.

En annan sak som är besynnerlig är att om kursen var så värdefull kunde Värmdö kommun använt styrelseakademien och gjort en intern kurs för alla behövande. Det finns flera bolag och ett stort utbildningsbehov. Då hade kostnaden blir radikalt mycket lägre per deltagare. Dessutom hade man kunnat slippa att ha de på internat.

Bloggen har varit i kontakt med flera styrelseledamöter i Värmdö Hamnar som ställer sig frågande till det sätt som Bergman har hanterat kursavgiften.
Ersättaren i styrelsen kristdemokraten Clarence Örhammar säger att ”han inte har den kontakten med Bergman att han får reda på sådana saker”.
Indirekt medger Örhammar att relationerna är ganska frostiga.

Bergman själv menar att det inte är något att rota i. Han vill inte svara på om det finns något styrelsebeslut i frågan. Trots detta har saken gått rätt till.
Märklig inställning kan man tycka.

Exellencen Bergman är också tydligt irriterad över att bloggen skriver som den själv vill. Underförstått tycker han att det vore bättre om den skrev som han ville.
Möjligt, säger bloggen om man ser det ut Bergmans perspektiv.

Bloggen har begärt ut beslutet om Anders ”Ankan” Bergmans deltagande i kursen från Värmdö Hamnars VD, Michael Larkner. Utdrag ur protokoll, styrelsemöte 7/2011 den 2011-12-15

Under styrelsemötet föredrogs budgeten inklusive posten
”konto 5811 kurser och seminarier om totalt 24.000:- exkl moms.”

Det Larkner skriver stämmer  inte.
Frågan om Bergmans kurs diskuterades aldrig på det aktuella mötet överhuvudtaget. Bloggen har kontrollerat saken.

Vad som också blir tydligt är att politikerkollegorna närmast är rädda för att uttala sig i ärendet.
Är detta månne en effekt av Bergmans ledarstil, frågar bloggen?

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar