06232024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Skandalen kring Värmdövallen AB: Bör begära sig i konkurs

Hänt i Värmdö
Kommunfullmäktige upphävde i onsdags  beslutet om borgen på 11 miljoner till Värmdövallen AB. Skälet till den upphävda borgen är att bolagets ledning fört kommunen bakom ljuset.

Det nya kommunfullmäktigebeslutet innebär att bolaget inte längre har förmåga att betala sina skulder. Denna oförmåga är inte heller tillfällig.
Därför bör man omgående ansöka om att försättas i kokurs.
Alternativt bör bolaget omedelbart ansöka om företagsrekonstruktion.
I annat fall riskerar styrelseledamoten att bli personligen ansvarig för bolagets skulder.

Fakta i målet är att bolaget Värmdövallen AB har skulder som vida överstiger tillgångarna. Man talar i dag om cirka 52 miljoner i skulder. Tillgångarna lär inte uppnå dessa belopp på långa vägar.
Man har inget avtal om att sälja sin byggnad. Det är dags att avsluta bolaget Värmdövallen AB.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar