07132024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Värmdös "finansminister" är sur på bloggen

Hänt i Värmdö
Överförmyndaren, den i vissas ögon något glättige mäklaren Clarence Örhammar susar fram som  ett nyvaknat flygplan från det numera räddade SAS. Med illa dold förtjusning meddelar denne kristdemokratiske politiker att han faktiskt kör för fort i telefon med bloggen.
Det finns ingen möjlighet att kontrollera Örhammars utsaga.
Det kan ju vara så att han faktiskt försöker göra sig mera intressant än han egentligen är. Det är spännande att köra fort. Man blir kanske mera man så?
Kanske är det så att man kommer närmare högre makter.
Bloggen vet inte. Vad som är helt klart är att är att man möjligen kommer närmare högre makter. Det gillar denne kristdemokrat. Han är artig och serviceinriktad.
Om han ogillar eller ej håller han för sig själv. I vart fall väldigt länge. Han är beredd att föra en politsik diskussion, som de flesta politiker borde vara.

Motsatsen är finanskommunalrådet Anders ”Ankan” Bergman.
Bloggen ville ge honom möjligheten att kommentera, förklara och ge bakgrundsdata kring hans ämbetsutövning genom en intervju.
Högdraget meddelade Ankan att han inte stod till förfogande. Skälet var att bloggen inte skrev så som Ankan önskade. Vi har förstått att Ankan i hemlighet trots detta är en av våra mera passionerade läsare. Detta tycker vi självklart är mycket roligt och hedrande. Det är inte som ”Ankan” kanske själv skulle formulerat det: ” ett magplask”. Vi gillar våra läsare.

Ankan tycker att man inte ska formulera sig sarkastiskt om honom. Därför nobbar han att bemöta de uppgifter som bloggen vill diskutera med honom i en intervju. Han säger att ”du skriver vad du vill” och därför ställer jag inte upp. Det är riktigt boggen skriver vad den vill. Det gör alla Svenska medborgare så länge de håller sig inom lagens råmärken.
Sedan kan man ha olika åsikter om vad som är god smak.

Bergman menar att bloggen närstående skriver saker som irriterar honom. På direkt fråga om vilken av bloggens anhöriga som förnärmat honom vill han inte svara. Socialstyrelsen har i sin termbank definierat ordet ”närstående” som synonymt med anhörig.

Bloggens skribent frågar om det är dennes mamma, pappa, bröder, systrar, brorsbarn eller systerbarn som är skyldiga till detta.
Ankan meddelar att så menar han inte. I stället är det numera i stället en bekant till bloggen som haft synpunkter på herr Bergman. På vilket sätt som bloggen är ansvarig för detta är fortfarande oklart. I vart fall för denna bloggs skribent. ”Ankan” är dock klar över att bloggens skribent är ansvarig för vad som kommit honom till del. Hur, är mer än oklart. I sammanhanget kan det vara av betydelse att man förmodar att det inte är röksignaler utan bokstäver som sammanfogats till meningar. Inte heller har denna bloggs skribent några kända telepatiska talanger.

Det bloggen ville ha svar på är hur Bergman ser på att Värmdö har många närståendekopplingar. Bloggen menar då enligt socialstyrelsens definition. Det finns i många olika dimensioner.  Vi tar nämnder bara några här.

Fru kommunstyrelseordföranden Monica Pettersson är gift med Erik Pettersson som sitter i kommunfullmäktige, kommunstyrelsens och dessutom är ordförande i Bygg miljö och hälsoskyddsnämnden. I sin roll som kommunstyrelseordförande ska hon öva tillsyn över sin man Erik.

Många ställer sig frågan om detta är lämpligt? Andra säger att denna koppling är högst olämplig.

Monica Fransson är en av kommunens högsta tjänstemän. Hennes man Per Olof Fransson är en av kommunens proffspolitiker, vice ordförande i Bygg- Miljö- och Hälsoskyddsnämnden, ersättare i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen mm. Många ställer sig frågan om detta är lämpligt?
Andra är klara över att detta är olämpligt.

I båda dessa fall är förhållandena allmänt kända.

Kommunalrådet Bergman däremot har inte offentligt deklarerat att hans hustrus dotter är tjänsteman i socialförvaltningen. I samtal använder Bergman lokutionen ”dotter” om henne. ”Dottern”, Helen Åsander har nyligen blivit befordrad till enhetschef inom socialförvaltningen.

Att hon bor granne med herr Bergman på Ingarö spelar ingen roll i sammanhanget. Det som är allvarligt är att Bergman inte har varit tydligt med kopplingen mellan Bergman och Åsander. I stället har han sökt dölja detta förhållande. Hade ”Ankan” klart deklarerat att så var fallet hade det inte varit något problem. genom hemlighetsmakeriet blir det ett problem. Nu blir hustruns dotter blir misstänkliggjord. Helt i onödan. Bloggen gör ingen bedömning av Helen Åsanders kompetens. Vad som också bekymrar är att Bergman fått uppgifter om förhållandena inom socialförvaltningen som inga andra politiker har. Detta ger upphov till rykten. Det är bättre att Bergman lägger korten på bordet.

Politiker med närstående som är tjänstemän eller andra politiker bör tydligt deklarera detta. Andra bindningar som arbeten vilka kan äventyra förtroendet för politikern bör också deklareras. Denna viktiga diskussion ville inte Anders Bergman föra med bloggen.

Bloggen vet att sådana förhållanden finns inom de flesta partier, så de styrande är inte ensamma om detta. Nu gäller det att hitta formerna för att göra detta transparent. Då stärks förtroendet för alla politiker i kommunen.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar