06232024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Dags för platt skatt även i Sverige

En av de viktigaste symbolerna för den Svenska socialdemokratin är en progressiv skatteskala.
Det räcker inte med att den som tjänar dubbelt så mycket betalar dubbelt så mycket skatt. Det ska vara ännu mer. Man talar om att en progressiv skatteskala är mera solidarisk.
Hur man kommit fram till att detta kan man undra. Några bärande argument presenteras inte.

Ett land som nyligen ökade progressiviteten i skatteskalan är Frankrike.
75% skatt om man tjänar mer än en miljon Euro. Dessutom finns en förmögenhetsskatt ovanpå detta. Resultatet lät inte vänta på sig. Högavlönade och förmögna ställde sig på kö för att flytta.

Progressiva skatter skapar mekanismer som är oönskade. Detta visar sig om inte annat när man övergå till proportionell skatt, så kallad platt skatt, länk, samma procentsats på skatten oavsett inkomst.
Nu har 29 länder infört platt skatt. 16 av dem ligger i Europa.
Effekterna är övervägande mycket goda.

Alliansregeringen bör göra sig av med socialdemokraternas symbol nummer ett, den progressiva skatten. Den förstör mer än den skapar.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar