06192024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Folkomröstning om skolan?

Hänt i Värmdö
Nu har Värmdö fått sin första medborgarinitiativ, länk. Det kan innebära en folkomröstning om skolorganisationen i Värmdö kommun. För att folkomröstningen ska bli av krävs cirka 3.000 underskrifter. Många hade säkert väntat sig det första  medborgarinitiativet skulle röra avgifter på Skurubron.

På 6 månader ska nu underskrifterna tas fram. Gör man det kommer kommunen vara tvungen att hålla folkomröstning.
Fortfarande är omröstningen inte beslutande. Samtidigt lär det bli mycket svårt att gå emot folkopinionens åsikt. Det har erfarenheter från andra omröstningar visat.

Bakom initiativet står Hans Jangeby och föreningen för direktdemokrati.
Både Jangeby personligen och  föreningen har på ganska kort tid etablerat sig som en inflytelserik kraft i Värmdöpolitiken. Föreningens och Jangebys vapen att dokumentera vad politikerna gör och distribuera det på nätet har skrämt politikerna.
Lite förvånande kan man tycka. Det borde inte finnas något att dölja.

Återigen är det skolan som upprör känslor. Under förra mandatperioden var fokus på Djurö skola.
Nu är fokus förflyttat till Kyrkskolan.
Då var frågeställningarna mera kring skolornas kvalitet.
Nu är det mer en fråga om hur politikerna driver processer som denna.
Kvaliteten på Värmdös skolor ligger säkert också i bakhuvudet på dem som engagerar sig i skolan.

Det som är trist är att engagemang från föräldrar inte uppmuntras.
I stället har vi sett ganska förvirrade situationer med polisanmälningar från politiker mot medborgare och motanmälningar från medborgare. Dessutom behandlas några frågeställningar av både justitiekanslern och justitieombudsmannen. Onödigt  kan man tycka.
Bättre kommunikativ förmåga från politikerna hade undvikit denna dikeskörning.

En ytterligare aspekt i sammanhanget är kan vara att föräldrar nu ser att man inte får gehör för vad man önskar av sina politiker i skolfrågan. Det kan bli en utlösande faktor för ett nytt parti i Värmdö.
Många av dem som i förra valet trodde att miljöpartiet skulle göra skillnad är nu besvikna på dem som regenter.

Tydlighet, öppenhet, transparens och goda processer skulle göra livet lättare för både politikerna själva och för medborgarna.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar