05282024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Läget för USAs ekonomi allt bekymmersammare

USA som nation är i full fart på väg mot nästa nedgradering som låntagare.
Det är nämligen inte mycket som talar för att USA förmår föra en sammanhängande finanspolitik.
Det förhandlingsutspel som vita huset kommit med ligger långt från vad republikanerna kan acceptera, länk. Skattehöjningarna dubbelt så stora som vad republikanerna indikerat som acceptabla tidigare.
Den bild som mer och mer klarnar är att politiken är två politiska läger som hellre skapar konfrontationer än löser sin nations problem. Här är inte vita huset bättre än republikanerna.
Oviljan att hitta kompromisser för att lösa nationens problem är ytterligare en faktor som väger in i ratinginstitutens bedömning

Ben Bernanke, chefen för Federal Reserve skapar lättnader som ökar tillgången till likviditet. Effekten blir att de marknadsproblem som finns skjuts framåt. Dessutom skapar man ett underliggande inflationstryck.

Samtidigt rycker ”fiscal cliff” situationen närmare. Inte mycket talar för att politikerna kommer att kunna enas före nyårsafton.  2011 nådde man en kompromiss som innebar att man sköt upp problemet, men på övertid. Nu slår snart automatiska budgetnedskärningar och skattehöjningar till. En av effekterna blir att man eliminerar effekten av Bernakes expansiva politik.

Ovanpå detta kommer signaler om att den så omtalade konkjunkturuppgången kommit av sig. Aktivitetsindex för den Amerikanska ekonomin kröp under 50 strecket till 29,5, länk, vilket indikerar tillbakagång. Detta är den lägsta nivån på tre år.

2013 ser ut att bli ett år av stora utmaningar.
Kraftsamling kring problemlösning kan dock skapa positiv förändring.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar