07252024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Skandalen kring Värmdövallen AB växer

Hänt i Värmdö
Nu har materialet kring förvärvet av Värmdövallens ABs byggnader publicerats på Värmdö kommuns hemsida, länk, länk, länk. Det skedde sent, mycket sent.
Materialet håller en jämn och förfärande låg kvalitet.

Trots att kommunen har ett kommunalråd med ansvar för ekonomin, Anders Bergman har uppenbarligen ingen  kvalitetssäkring skett. Herr Bergman påstår sig själv ha erfarenheter på det ekonomiska området. I detta fall är det uppenbart att han i inte använt sig av dem.
Det är rent skrämmande hur ledande politiker vill använda kommunens medel.

Bloggen har analyserat materialet och kan konstatera ett antal allvarliga brister. Vi väljer att bara publicera några av dem:
1. Någon värdering av den aktuella byggnaden har inte skett. I stället har man bedömt vad en nybyggnation skulle kosta. Det är som att gå till bilhandlaren och be om en värdering av sin bil och hen svarar vad en ny bil skulle kosta. Det berättar ju inget om den egna bilen.
2. Man har i den så kallade ”värderingen” gjort jämförelser med minst en anläggning som är helt  irrelevant. Syftet är uppenbart. Det är att vilseleda om vad som är rätt pris för Värmdövallens byggnader.
3. Någon utredning om vem som äger en del av det som kan överlåtas, klubblokalerna har inte gjorts. Dessutom har klubblokalerna en gång skänkts till Värmdö IF. Det förefaller stötande att kommunen nu betalar åtskilliga miljoner för att förvärva dem när man en gång skänkt dem till föreningen.
4. Det finns stora brister i byggnaden. Det är till och med oklart om den kan användas för vad den är tänkt att användas. Det finns inga garantier för att byggnaden är i acceptabelt skick om kommunen sköter den.

Värmdös politiker i kommunens regering, kommunstyrelsen sammanträder den 21 december kl: 09.00.
Om man väljer att fatta beslut på det underlag man har nu slösar man med kommunens, skattebetalarnas pengar. Det finns  till exempel ingen värdering av den byggnad man ska köpa. Däremot av vad det skulle kosta att uppföra en felfri  ny sådan. Helt ointressant för en förvärvare. Dessutom har en byggnad med ett kort arrendeavtal, som detta fall ett mycket lägre värde än det man avser förvärva byggnaden för. Sannolikt är det verkliga värdet för byggnaden 10-15 miljoner lägre än vad kommunen avser förvärva byggnaden för.

Det är dags att göra om och göra rätt!

Kommunens ekonomiskt ansvarige kommunalråd Anders ”Ankan” Bergman får börja göra skäl för sitt arvode. I annat fall bör han fundera på om han inte är bättre lämpad för ett pensionärsliv.

Det är dags att låta Värmdövallen AB gå i konkurs och få en utredning av missförhållandena. Sedan för kommunen köpa hallen till marknadspris. Det lär vara betydligt lägre än vad som nu är aktuellt.

Slöseriombudsmannen SlösO borde börja granska den här affären

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar