05232024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Skandalerna Pettersson

Hänt i Värmdö
Bygg- Miljö och Hälsoskyddsnämndens ordförande i Värmdö, Erik Pettersson har hamnat i blåsväder, länk.
Genom tvivelaktigt agerande ifrågasätts nu hans lämplighet som ordförande i nämnden.

Det stänker även på hans hustru, kommunstyrelsens ordförande  Monica Pettersson.
Hon är nämligen bolagsman i det bolag som dragit nytta av bygglovet.
Genom att vara kvar som bolagsman i handelsbolaget Erpemo har hon fullt ansvar för de projekt som bolaget tar på sig och också full ekonomisk vinning privat av detta. Hon och maken tecknar dessutom firman var för sig.

Det innebär att Fru Pettersson trots att hon är Värmdö kommuns högsta politiker, betalt till 100% också driver verksamhet som i stor utsträckning är beroende av kommunen. Det blir extra intressant när man tittar på vilken verksamhet som bolaget ska bedriva nämligen: ”Jourfamiljehem, bygg- och transportverksamhet, konsultverksamhet inom byggbranschen samt förvaltning av fastigheter”

Herr och Fru Pettersson bedriver alltså verksamhet som för sin framgång är beroende av vad Värmdö kommun beslutar. Dessa beslut fattar de själva som politiker. Att det är olämpligt är helt klart. Om det har funnits tillfällen de detta har inneburit att Herr eller Fru Pettersson eller båda genom detta kan anses ha begått brott är inte utrett. I vart fall undergräver det på ett allvarligt sätt förtroendet för dem som politiker

I det fall som Nacka Värmdö Posten beskriver har paret Pettersson genom bygglovet fått intäkter till det egna bolaget. Herr Pettersson har inte på något sätt distanserat sig i ärendet. Det förefaller som om ärendet dess utom kan vara felaktigt handlagt, på ett sätt som gynnat  makarna Pettersson.

Eftersom det är ett handelsbolag berörs de personligen direkt av detta. Formellt sätt ska Fru Pettersson som ordförande i kommunstyrelsen utöva tillsyn över sin man i Bygg- Miljö och Hälsoskyddsnämnden. Detta ska ska samtidigt som de båda äger företaget som till inte obetydlig del av beroende av beslut som fattas av just Bygg-, Miljö- och Hälsoskyddsnämnden.

Bloggen har tidigare ifrågasatt det lämpliga med att Erik Pettersson sitter kvar på ledande politiska befattningar i Värmdö kommun medan hans hustru är högste politiske befattningshavare. Frågor och delikatessjäv och misstankar om mygel får grogrund genom detta arrangemang. Det är viktigt att undvika detta.

Om Fru Pettersson vill sitta kvar som kommunstyrelsens ordförande bör hon omedelbart lämna rollen som bolagsman i handelsbolaget.
I annat fall bör hon lämna  uppdraget som kommunstyrelsens ordförande.

Herr Pettersson bör självklart lämna uppdraget i Bygg- Miljö och Hälsoskyddsnämnden.
Han har genom det inträffade förbrukat förtroendet för sig som politiker.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar