07132024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Valresultatet i Japan

Spökekonomin Japan har haft val. Det blir återigen LDP; Liberaldemokraterna som tar majoriteten i parlamentets underhus, länk. Tillsammans med sina koaltionspartners kan nu partiet bilda regering.
Man får 294 ledamöter av 480 platser i underhuset.

Valet får mer ses som en signal om att väljarna vill ha bort den sittande regeringen än att man vill ha LDP. Det blir det gamla gardet som kommer tillbaka. Ny premiärminister lär bli Liberaldemokraternas ledare och den tidigare premiärministern. Shinzo Abe.

En nation som så länge behövt genomgripande reformer kommer inte att få det.
Möjligen kommer man att på syntetisk väg söka minska värdet på valutan, yenen. Det kan temporärt stärka konkurrenskraften gentemor länder som Korea och Tyskland.
Det kan i bästa fall förbättra underskottet i handelsbalansen på kort sikt.
Långsiktigt krävs genomgående reformer för att skapa konkurrenskraft.

Japan har inte på något sätt genomfört reformer av strukturell karaktär. I stället fortsätter man i allt väsentligt som tidigare. En låg ränta gör att nationen allt mer dras ned under ett skuldok.
Med kärnkraftskatastrofen för något år sedan bli även energiförsörjningen ett tema. De tankar som funnits på att skrota kärnkraften kommer med stor sannolikhet inte att genomföras. I dag är 2 av 50 kärnkraftsreaktorer i drift.

Gränstvisterna med Folkrepubliken Kina blir allt allvarligare.
Det kan resultera i ett närmande med regeringen i Taipe. Samtidigt kommer man sannolikt att söka återupprätta starkare band med USA. Dessa stördes av konflikterna kring USAs baser i landet.

Detta sker samtidigt som krafter i Japan kräver upprustning.
Stabiliteten i denna del av världen är på allvar hotad. Det är inte bara en regional konflikt. Den riskerar att ge konsekvenser för hela världen. Att det närmast pacifistiska Kina nu i vart fall delvis kommer att rusta upp står klart.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar