04192024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Snurrig tjänsteman snurrar till det

Hänt i Värmdö
Nu har Värmdös näringslivsavdelninge tänkt till igen.
Allt för många pendlar ut från Värmdö. Medborgarna jobbar i stan eller i en annan kommun.
12.478 av Värmdös innevånare arbetar in annan kommun, länk. Det visar statistik från SCB.Värmdö kommuns näringslivsdirektör, Lars Berlin upplever detta som problematiskt.
Det innebär ju att man inte äter lunch i Värmdö i veckan, menar han.
Lösningen på ”problemet” heter fler jobb inom besöksnäringen och fler kontorshotell om man får tro näringslivsdirektören Lars Berlin.

Bloggen menar att näringslivsdirektören ägnar sig åt en sorts förmynderi som hör en annan tid till. Att många väljer lång, ibland påfrestande pendling, hög kommunalskatt, höga avgifter och dålig service i Värmdö borde man tycka är fantastiskt.

Bland miljöpartister och inom näringslivsavdelningen i kommunen vill man i stället ska nu fler arbetsplatser flyttas till i Värmdö. Arbetsplatserna matchar inte dem som bor i kommunen.
De jobb man ”skapar” är inte sådana som kommuninnevånarna har. Det enda man gör är att får ett antal fler som pendlar till kommunen i stället, från andra kommuner. Det totala pendlandet ökar alltså. Med de miljökonsekvenser detta för med sig.

Om man vill minska pendlandet finns det bara en sak som gäller. Det är att bedriva opinionsbildning för att de som redan bor i kommunen arbetar hemma i större utsträckning. En kampanj skulle i så fall vara att uppmana medborgarna att jobba en-två dagar hemifrån, för dem som har möjlighet till det Det skulle ge miljöeffekter. Då är sannolikt en fråga viktig. Bättre telefon och internetförbindelser. Här har kommunen ett lobbying-jobb att göra.

Den verksamhet som näringslivsavdelningen driver i Värmdö kommun är ingen prioriterad verksamhet. De pengar som verksamheten kostar borde i stället läggas på omsorg och skola.
Att underlätta för företagare som vill etablera sid i kommunen är framförallt en fråga för samhällsbyggnadskontoret och bygg- miljö- och hälsoskyddskontoret. Ledorden är att bli mera serviceinriktade. Dessutom bör kommunstyrelseordföranden själv ha bra dialog med näringslivet och dess företrädare.

Utan stark pendling dör Värmdö.
Det borde till och med tjänstemännen i kommunen inse.
Att påstå att pendling är ett problem är irrationellt och ologiskt.

Det är dags för politikerna att stänga näringslivsavdelningen.
Satsa pengarna på en bättre skola i stället

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar