04142024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Oroande signaler om ekonomin i SydEU och USA

Sista veckan i februari 2013, en vecka som inleds med berättiga oro.
Bloggen har under lång tid varnat för den franske presidenten Francois Hollande och för läget i den franska ekonomin, länk, länk. Nu bryter Frankrike finanspakten i Eurozonen, länk,. Det innebär i Frankrikes fall att budgetunderskottet kommer att vara större än 3% av BNP. Man vill nu ha ett år till på sig för att nå målet.

Detta är självklart ett hårt slag för tilltron till Euron.
Självklart är detta också ett slag mot EU.
Det är samma Frankrike som hårt värnar jordbrukssubventioner där cirka hälften av dessa går tillbaka till just Franska bönder.

Hur man ska hålla ihop unionen i ett längre perspektiv när SydEU allt mer står mot NordEU?
Subventionsekonomi står mot frihandel och marknadstänkande.

Förtroendet för Euron är sedan länge lågt. Med besked från Frankrike blir chansen/risken för att EU består i sin nuvarande form allt mindre.

En del talar för att Hollande nu kommer att pröva en del av de mediciner som hans politiske förebild Francois Mitterande prövade, med katastrofala resultat. Låt oss verkligen hoppas att så inte blir fallet.

En annan oroshärd är USA. Den första mars slår automatiken till och ”fiscal cliff” infinner sig. Vita huset varnar för konsekvenserna, länk. Samtidigt har president Obama gjort allt för lite för att finna en kompromiss som är möjligt att förankra i kongressen. Hela det politiska spelet när det gäller ekonomin i USA har sedan 2011 gått ut på att inte ta obehaget nu -skjuta upp. Så småningom kommer en punkt då skjuta upp inte längre är möjligt. Denna punkt närmar sig nu med stormsteg. Den här gången lär politikerna får svårare att komma överens precis före ”dead line” om att skjuta upp någon månad. Sannolikt måste effekterna av ”fiscal cliff” visa sig för att tvinga politikerna på båda sidor att ta ansvar.

I efterhand kommer vi att minnas sista veckan i februari 2013 som den som cementerade nedgraderingarna hos ratinginstituten av både Frankrikes och USAs statsskulder.

Inte heller Storbritanniens ekonomi imponerar på ratinginstituten.
En steg ned blev beskedet redan i veckan, länk, länk. Man går från trpple A till double A. Det är något som redan Frankrike och USA fått känna på. I deras fall är det ytterligare ett steg på trappan som gäller-

Ännu så länge spelar det mindre roll, men i en ekonomi med högre inflation kommer kostnaderna att bli mycket kännbara.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar