04142024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Att allt färre tror på Euron visste vi, men vem tror på EU?

Tveksamheten mot Euron breder ut sig. Särskilt i Tyskland ökar motståndet, länk. Ett nytt parti Alternative für Deutschland (AfD) är Eurokritiskt. Finland har redan sannfinländarna. I senaste riksdagsvalet fick man 19% av rösterna. I EU valet fick man 9,8 procent av rösterna. I Storbritannien är EU motståndet utbrett. Där har man inte ens tänkt tanken på att gå in i Eurosamarbetet. I Nederländerna finns ett antal partier som är EU och Euro kritiska som Frihetspartiet, Socialistpartiet, Reformistiska Politiska partiet och den kristna unionen.  Mårtenssons meningar har tidigare skrivit om det EU som knakar i fogarna.

Enligt en opinionsundersökning som EU komissionen låtit göra 2012 med hjälp TNS opinion är tilltron till EU inom unionen låg, länk.Det är ingen överdrift att tala om att den är mycket låg. Enbart 42% av medborgarna tycker att ”deras lands intressen tillgodoses väl av EU”, enligt undersökningen. De som är positivt inställda till  EU är nu 31%. Det ska jämföras med siffran 52% år 2007.

28% är öppet negativa till EU. De som inte har någon uppfattning, är neutrala representerar hela 39%. Detta är en uppgång från 14% år 2007.

31% har tilltro till EUs institutioner medan 60% misstror dem, Förtroende för EU som sådant har sjunkit från 52% år 2007 till 31% i maj 2012, då undersökningen gjordes. Förtroendet för de nationella regeringarna har under samma period fallit från 57% till 43%.

Enligt undersökningen är britterna mest negativa till EU. 16% av positiva där medan 75% känner misstroende. Bulgarien är det mest EU positiva landet. Där känner 55% förtroende och 15% misstroende.

Nästa år är det EU val. Man kan undra hur de EU kritiska medborgarna kommer att demonstrera missnöjet. Hittills har det gjort genom att man inte gått till valurnorna. Det är fullt möjligt att missnöjet kommer att ta nya uttryck.

Fackföreningarna i EU området protesterar mot EU och menar att man spenderar för lite för att skapa jobb till ungdomar, länk. Fredrik Reinfeldt gav på torsdagen en skrämmande bild av diskussionläget på det nyss avslutade toppmötet, länk. I en intervju i Svenska Dagbladet säger Fredrik Reinfeldt så här: ”I realiteten går förslagen om stimulans ut på att låta andra länder låna ut pengar för att finansiera deras löpande utgifter, att betala deras överkonsumtion”, Visst finns det problem med den förda politiken”, länk.

Sanningen även för Europas politiker är att ingen annan kommer att vilja betala för det egna landets stimulanser. Man kommer heller inte i längden kunna låta andra betala för historiskt slöseri. Överdrivet stora subventioner till visst eller vissa länder som när det gäller jordbrukssubventionerna kommer i längden heller inte att accepteras. Detta innebär att utsikterna för både EU och Euron är dåliga. Medborgarna har insett det. De sista som kommer att göra det verkar vara politikerna i norra Europa.

 

 

 

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar