04222024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Domen över de ansvariga i skandalen kring Värmdövallen har kommit

Hänt i Värmdö

Nu sätts det punkt för en av de stora skandalerna i Värmdö kommun, skandalen kring Värmdövallen AB. Värmdö kommuns revisorer har redan tidigare beslutat granska hanteringen. Märkligt nog har man begränsat granskningen till enbart tjänstemännen. Nu är revisionsrapporten klar. Värmdöleaks har publicerat revisorernas rapport, länk. Ansvarig för innehållet är revisionsfirman KPMG.

Den ansvarige revisorn  menar  bland annat att kommunen ”genom att inte bereda ärendet korrekt samt ingå ett finansiellt åtagande utan att ställa några motkrav eller krävt insyn starkt åsidosatt sin uppsiktsplikt”. Rapporten konstaterar vidare att det inte fanns något arrendeavtal mellan kommunen och Värmdövallen AB. Trots detta började Värmdövallen AB bygga. Det visar sig att politikerna inte har sett till att ärendet berett av någon tjänsteman. Ärendet ”fördes in av den politiska ledningen i och med budgetarbetet 2011.”

Den ansvarige revisorn sammanfattar hanteringen med orden: ”processen har skötts ytterst oprofessionellt”.

Att hanteringen av borgen till Värmdövallen AB är en skandal var känt redan tidigare. De ansvariga politikerna i kommunstyrelsen har ett tungt ansvar. Det tyngsta ansvaret vilar på den tidigare kommunstyrelseordföranden Lars-Erik ”Nallen” Alversjö och sannolik ännu tyngre på kommunens egenAnders "Ankan" Bergman finansminister Anders ”Ankan” Bergman.  Alversjö har avgått . Det enda kommunen kan göra är att kommunfullmäktige inte beviljar honom ansvarsfrihet.

När det gäller kommunens finansminister Anders Bergman är han den närmast och ytterst ansvarige för processen. Han är ansvarig för att inte gett direktiv.Han har systematisk underlåtit att agera och skapa rimliga underlag.  Resultatet är att kommunen riskerade förlora 31 miljoner på grund av Bergmans försummelser.

Sammanfattningen av den auktoriserade revisorn när det gäller Anders Bergmans agerande eller snarare brist på agerande är att ”processen skötts ytterst oprofessionellt”. Det är hårda, men välförtjänta ord. Samtidigt blir man mycket betänksam när samme Bergman säger sig ha speciell kompetens. Han har ju varit kreditchef i bank, visserligen på den tiden Swedbank stod i kö till regeringens krisakut för banker, men han var inte ensam ansvarig.

För Bergmans del vore det lämpligt att dra slutsatsen att det bästa är att tacka för sig och lämna politiken. Det vore att ta ansvar. Någon ansvarsfrihet bör han självfallet inte beviljas.

 

 

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar