04182024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Hög personalomsättning i Värmdö kommun oroar

Kollegan på nätet, Nacka Värmdö Posten skriver i en artikel om Värmdö kommuns konsultnotor, länk. Man visar på att konsultkostnaderna är 50 miljoner. det ska sättas i sitt sammanhang. I en miljardbudget är kostnaderna för konsulter kanske inte så anmärkningsvärda. Självklart kan det finnas konsultkostnader som kan diskuteras och ifrågasättas.

Däremot är personalomsättnningen i Värmdö kommun mycket allvarlig. 40% av personalen har lämnat kommunen som arbetsgivare eller bytt jobb. Det berättar om läget i Värmdö kommun. Som arbetsgivare klarar Värmdö kommun sig dåligt. En viktig förklaring är den köp/sälj organisation man infört. Den har gjort ledarskapet otydligare. Det påverkar både trivsel och effektivitet. De stora förlorarna på denna organisation är elever och vårdtagare. Trots detta väntar politiken med att göra de nödvändiga förändringarna. Skälet är att man menar att politiker inte bör bytas ut under en mandatperiod. I stället för att värna medborgarna värnar politiken sina egna. Självklart är detta inte acceptabelt.

Det är dags att ge Värmdö kommun en organisation som är effektiv och som ökar arbetsglädjen för medarbetarna.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar