10232019Huvudnyheter:

MENINGAR OCH REFLEKTIONER OM HUR VI FORMAR VÅR VÄRLD OCH VÅRT VARANDE, I DET STORA OCH DET LILLA, I DET AVLÄGSNA OCH DET NÄRA

Så här lät det på medborgardialogen om exploateringen av Charlottendal

Nacka Värmdö Posten skriver också om debatten om exploateringen av Charlottendals förskoletomt, länk.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar