04172024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

USAs skuldkris: Automatik är bättre än ingenting

Så blev det ingen budgetuppgörelse i USAs kongress, länk, länk. I stället slog automatiken till med besparingar i USAs ekonomi. Det politikerna inte lyckades förhandla sig till inträffade i alla fall. Effekten av misslyckandet som framförallt är Barack Obamas fel är neddragningar på 85 miljarder dollar fram till i september i år. Politikernas oförmåga att lösa balansproblemen är ett allvarligt tecken. Det kan göra att den nedgradering av USAs kreditvärdighet som många bedömare väntar på nu kommer tidigare. Finansmarknaderna å andra sida är nöjda med att det görs något. Automatiken är bättre än ingenting verkar man resonera. Även detta är tt underkännande av politiken.

Debatten om nedskärningar, skattehöjningar eller både och har inte lett någonstans. En del talar för att USA kommer att leva med automatiken under en tid. Skrämselpropagandan från administrationen kan lätt komma att slå tillbaka. Om det inte blir katastrof, kanske man kan leva med automatiken. Det kan i sin tur göra att lösningen ligger ännu längre bort än vad man tidigare trott. Med en president som inte är villig att realförhandla med sina motståndare  ser situationen ganska mörk ut. Möjligen kan en återhämtning i ekonomin vara det som löser upp den gordiska knuten.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar