04132024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Bra förslag från Alliansregeringen

I mångas ögon har bestämmelserna kring fåmansföretag stuckit i ögonen. I vart fall vissa effekter av reglerna. De kallas för 3:12 reglerna. En grupp som har utnyttjat reglerna är advokater och revisorer. Genom att bli delägare har man i stället för att ta ut lön lyft utdelning. Skatten har sjunkit från 57% till 20%. De stora revisionsfirmorna och advokatfirmorna var inte tänkta som de som skulle utnyttja reglerna. Nu täpper man till kryphålen och anpassar reglerna så att de får avsedd effekt

Idén med fåmansbolagsreglerna var just att stötta entreprenörsdrivna företag med en liten ägarkrets. Nu tar regeringen i mot dem som missbrukat reglerna. I en debattartikel berättar finansminister Anders Borg och närings minister Annie Lööf hur det ska gå till, länk, länk.

Man tänker sig också att minska kostnaderna för forskning och utbildning i företag.

Detta är bra förslag från Alliansregeringen

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar