04232024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Dagens Nyheter har sig själv att skylla

Huvudledaren i Dagens Nyheter i dag, länk innehåller en besvärjelse eller vädjan om den politiska debatten just nu.

Man formulerar sig så här: ”Mer tydlighet skulle vara bra för alla: för Socialdemokraterna, demokratin och den uppenbart regeringströtta och idéfattiga alliansen. Sverige förtjänar en politisk debatt av större bredd och mera djup än den vi har i dag. Alternativen måste bli tydliga. Alla tävlar om vem som är mest emot Reva och jakten på papperslösa, men hur många vet vilken politik de olika partierna vill ha i stället?”

Problemet är bara att oppositionen inte har något incitament för tydlighet. Tydlighet innebär med naturnödvändighet att en del väljare kommer att vända på klacken. Mona Sahlin är en socialdemokratisk partiledare som fått erfara detta.

En annan faktor som blivit allt viktigare är att det blivit lägre i tak. Media bär här ett tungt ansvar. Den debatt som inte drivs av partiledarna själva kräver nämligen ett stort mått av politisk korrekthet. I annat fall hudflängs vederbörande både internt i det egna partiet och framför allt av pressen.

Den politiska debatt som vi nu ser ta form ger allt för lite utrymme för en analyserande och samhällskritisk debatt. I stället sätts det etiketter på de som avviker från  huvudfåran. Exempel på detta är debatten kring centerns partiprogram. Där fick nytänkarna stämpeln nyliberaler. Begreppet är helt lokalt definierat i Sverige. Innehållet i begreppet är inte klart, närmast dubiöst. Ett skällsord som tillkommit på vänsterkanten laddat med negativ energi. Däremot fyller den en funktion för att stämpla debattörer som inte politiskt korrekta.

En annan fråga som heller inte får diskuteras är invandringen, flyktingtillströmningen i Sverige. Det verkar krävas internationell press för att våga ställa de obehagliga frågorna. Tidningen The Economist skrev en viktig artikel i ämnet som vi refererat till härförleden, länk. En sådan skulle vara nästan omöjlig för en svensk debattör att skriva eller för  en svensk tidning att själv föra in på ledarsidan.

Dagens Nyheter är själv en av de ansvariga till att debatten går på tomgång. Däremot ska man självklart inte avstå från att kritiskt granska, men det är en helt annan sak.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar