04132024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Kritisk Bodström vill göra socialdemokraterna mer öppet

Meningarna har tidigare kommenterat att socialdemokraterna har gått tillbaka i tiden i sitt sätt att styras, länk. Det är ett slutnare parti och liknar mer den gamla tidens sämre fackliga ledarskap. På ytan däremot är det glättigare. Vi har en socialdemokrati som inte insett att det nya informationssamhället ställer krav på ett öppnare ledarskap. Riskerna med detta är större för en toppledning, man kan lätt förlora makten över processerna, precis som skedde i till exempel centern. Samtidigt kommer inte väljarna att i ett längre perspektiv acceptera odemokratiskt ledda och organiserade partier.

Nu tar förre justitieministern Thomas Bodström till orda i  en debattartikel i SvD, länk. På grunder som mycket påminner om våra kritiserar han utvecklingen i socialdemokratin. Bodström definierar situationen så här:: ”problemet är att Socialdemokraterna fortfarande har ett djupt odemokratiskt arbetssätt där öppenheten lyser med sin frånvaro.”

Om den senaste partikongressen skriver han: ”De 450 ombuden fick inte vara med och bestämma. Det var inte i den stora kongressalen som besluten fattades. I stället avgjordes framtiden av en liten klick personer som gjorde upp det här på egen hand.”

Så här kommenterar Bodström personvalen på kongressen: ”Varför kan inte kongressen få ta ställning? Det bästa vore väl om kandidaterna själva får berätta varför de ska väljas och därefter föra en spännande debatt där bästa man eller kvinna må vinna. Det finns väl ingen anledning att bli upprörd över att personer förs fram från olika partidistrikt. Hur kommer det sig att man inom det socialdemokratiska partiet är så förtvivlat rädd för att föra en debatt i dagsljus?”

Här är Bodströms recept för socialdemokraterna: ”Det viktigaste för den socialdemokratiska ledningen att lära sig av läxan. Se till att man menar allvar när man säger att partiet ska bli mer öppet. Inse att beslut bakom stänga dörrar skapar ett demokratiskt underskott som skapar en bumerangeffekt i form av fördjupade konflikter. Öppna upp och utveckla det socialdemokratiska partiet.”

På socialdemokraternas distriktskongress i Stockholm finns första chansen, länk, länk.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar