04192024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Margaret Thatcher död

Hon styrde Storbritannien  under fred och krig. Under hennes tid som premiärminister, den 2 april 1982 invaderade den Argentinska juntan ”Malvinas” eller som Britterna säger ”Falkland islands”. Kriget pågick i 74 dagar. England återtog öarna och paradoxalt nog bidrog man till att Argentina återfick ett demokratiskt styre. Den 14 juni kapitulerar Argentinas överbefälhavare över öarna. Premiärminister Thatcher har nu även vunnit ett militärt krig.

Från den 4 maj 1979 till 28 november 1990 styrde hon Storbritannien.

Hennes politiska karriär avslutades genom en kommunalskattereform som till eftervärlden har gått under namnet ”poll tax”. Hon inledde sin politiska karriär genom att 1959 i sitt jungfrutal i parlamentet plädera för att kommunala församlingar skulle ha öppna möten. Här fick hon framgång ganska snart.

Redan i början av 1960 talet trädde Margaret Thatcher in i olika regeringar. Hon lärde sig hantverket i Whitehall. Som talare var hon slagkraftig och kristallklar.

Hennes retorik var av hög kvalitet. Thatcher var skrämmande uppriktigt i det mesta. En intervju i spegelsalen i Versailles vid firandet av 200 jubileet av franska revolutionen är typisk. På journalistens fråga om hur det kändes att vara i spegelsalen sa Fru Thatcher att hon var där för att hedra terrorismens offer. För frihet, jämlikhet och demokrati skapades i England redan genom Magna Charta år 1215.

1974 förlorade tories regeringsmakten. Opositionsledaren kom då att heta Margaret Thatcher. Under senare delen av 1970 talet förlorade labourregeringen allt mer styrningen över landet. Det banade vägen för en ny ledare.

Det är lätt att i efterhand kritisera Thatcher för att varit allt för hård och ibland okänslig som premiärminister. Det land väljarna satte henne att styra var ett som närmast betraktades som politiskt ostyrbart. Fackföreningar och andra intressegrupper satte sina agendor och det gjorde på många sätt parlamentet till åskådare. Den politiska demokratin var urholkad. Dessutom var ekonomin i mycket dåligt skick.

Under Thatchers styre gick landet från att vara ett av Europas mera socialistiska  till att bli ett av de mest avreglerade och liberalt inriktade. Hon ersatte en Keynisiansk politik med att tillämpa Milton Friedmans monetaristiska principer. Att styra penningmängden blev en hörnpelare i den ekonomiska politiken.

Under 1984 och 1985 pågick maktkampen mellan regeringen och gruvarbetarfacket. Det slutade med att facket avslutade strejken utan att ha uppnått några av sina mål. Lagstiftning gjorde dessutom fackföreningsrörelsen mera demokratisk.

I Nordirlandfrågan la hon grunden till en mera långsiktig lösning.

Som privatiserare av British Telecom och många andra statliga företag började hon fokusera staten på sina huvuduppgifter.

Thatcher var också tillsammans med den amerikanske presidenten Ronald Reagan de två statsledare som offentligt fördömde kommunismen som styrelseform. Samtidigt insåg man att kommunismen inte skulle överleva. Berlinmurens fall 1990 lär inte ha kommit som en överraskning för Thatcher.

I klimatfrågan insåg hon tidigare än de flesta frågans allvar och sprängkraft.

De Svenska kommentarerna fokuserar på järnladyn. Kriser skapar exceptionella ledarskap. Tyvärr är det svårt för många att acceptera kvinnor som krisledare. Epitet järnlady är självklart nedsättande, länk. Tyske Otto von Bismark har gått till världen som järnkanslern. Inte heller det med positiva förtecken. Att förknippa Winston Churchill med andra metaller än guld och silver skulle ingen våga. Jämlikhet och jämställdheten har inte kommit så långt när det gäller att värdera en av efterkrigstidens viktigaste politiska ledare efter förtjänst, mycket tack vare att hon är kvinna, länk. Det är illa att vi inte kommit längre.

Att Thatcher kommer att skapa debatt långt efter hennes liv står helt klart, länk, särskilt i Sverige.

På liberalismens altare brinner i dag ett ljus som minner om en av dem som banade vägen för ökad liberalismen i Europa.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar