04182024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Värmdö kommuns miljöredovisning: Om konsten att inte se helheten

Hänt i Värmdö

Ibland vaknar man. Undrar om det man minns är sanning eller om det bara är fantasi.

Bolagsstämman behandlade bara frågan om intäkterna och tillgångarna. Ledningen tyckte att frågan om skulder och kostnader var för känslig. Därför ska detta behandlas på en kommande stämma. Om man ska ha en tredje stämma för att behandla frågan om ansvarsfrihet är oklart. Sannolikt blir det så. Det går kalla korar längs med ryggen. Jag känner hur kroppen försöker kyla ned sig genom att svettas. Inte kan man väl bryta ut en enskild del ur sitt sammanhang bara för att helheten är obehaglig.

Så är det Värmdös riksdag i går, kommunfullmäktige. Där beslutar kommunfullmäktiges ordförande, borgmästaren Marie Bladholm sannolikt efter hårda påtryckningar att inte behandla frågan om bokslut och revisionsberättelse. En fågel viskade i vårt öra att kommunstyrelsens ordförande menade att revisorna ägnat sig åt politik och intre revision.

Årsredovisningen, länk och revisionsberättelsen ska nu i stället behandlas vid ett senare tillfälle. Kritiken är hård mot de ledande politikerna. Revisorerna är eniga i sin hårda kritik. Däremot ska miljöredovisningen för Värmdö kommun när det gäller  samma år behandlas.

Politikerna går med allvar in i den debatten. Man tycker att det är roligt att debattera miljö. Däremot är det ingen som ser att miljöredovisningen är tagen ur sitt sammanhang. Ekonomi och miljö hör ihop. För att miljöredovisningen ska vara meningsfull att diskutera ska den behandlas i sitt sammanhang.

Ibland undrar man om politik inte är för allvarligt för att överlåtas till politiker. Att miljöpolitik är för allvarligt för att överlåtas till miljöpartister visste vi redan tidigare.

Tidigare artiklar från sammanträdet, länk

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar