04172024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Värmdös medborgare förtjänar bättre ordning och reda!

Mårtenssons meningar har inbjudit den nya oppositionsledaren Annika Andersson att ge sin syn på läget i Värmdö kommun och vad socialdemokraterna vill göra på Värmdö debatt. Vi  har även erbjudit kommunstyrelsens ordförande Monica Pettersson (m) att göra detsamma. Hon har meddelat sig inte ha tid med detta, trots att hon haft 7 (sju) veckor på sig.

Även moderaternas nyvalda ordförande  i Värmdö, Jonas Nilsson har erbjudits plats att publicera sig på detta lokala debattforum.

I ett mail till Mårtenssons meningar avböjer han med följande motivering: ”Hej  Ang ditt erbjudande om 500 ord i din bloggtidskrift har jag som ordförande i partiföreningen, i samråd med styrelsen, beslutat avstå. Med vänlig hälsning, Jonas Nilsson (m), Värmdö 070 317 87 97″

Annika 4Nu publicerar Mårtenssons meningar Annika Andersson inlägg.

Den styrande majoriteten beslutade härom månaden att köpa idrottsanläggningen Värmdövallen för 40 miljoner kronor. Köpet gick igenom förra veckan. Processen genomfördes i flera delmoment helt utan skriftliga underlag. Ytterst oprofessionellt, enligt revisorerna som nyligen granskat hanteringen särskilt. Revisorerna varnar för att köpet kommer att få konsekvenser för framtida investeringar. De skriver bl a i sin rapport:

”Revisionen bedömer att ärendet hanterats mycket bristfälligt då det inte finns någon spårbarhet i beslutsunderlagen. All kommunikation och beredning av ärendet har skett muntligen. Därtill har rapporteringen om och inhämtande av bolagets ställning inte varit tillfredställande då kommunen åtagit sig en stor ekonomisk risk vid borgensåtagandet”.

Ett annat färskt exempel är Viks skola. Majoritetens omorganisation av Värmdös skolor i höstas gjordes för att det fanns för många tomma, dyra skollokaler. Nu väljer man, trots det, att köpa paviljonger för tre nya klassrum. Kostnad: drygt 14 miljoner kronor. Hyran för fyra år blir 8 miljoner kronor – lika mycket som hyran av HELA Kyrkskolan (år F-5) för samma period.

Vi socialdemokrater hade hellre sett att pengarna satsades på lärare än lokaler, som det redan finns ett överskott av. I vår budget föreslog vi därför ett tillskott på 10 miljoner kronor utöver majoritetens förslag 2013. Nästa år vill vi utöka satsningen till 15 miljoner kronor och år 2015 till 20 miljoner kronor. Läs mer om det här: länk.

Ett tredje – lika färskt exempel – är hanteringen av “Framtidens Gustavsberg”. Värmdömoderaterna ledde nyss koalitionen på en expedition till lyxorten Cannes för att “sälja” Gustavsbergsprojektet – trots att det nyligen havererade. Redan för flera år sedan kritiserade vi socialdemokrater den första trafikutredningen. Det var uppenbart att denna fyrvägskorsning aldrig skulle fungera i det utbyggda Gustavsberg, som nu ska växa med 2 300 bostäder de närmaste åren.

Nu måste majoriteten börja om. Det innebär att mycket redan kostsamt konsultarbete inte kommer att användas. Nya utredningar måste beställas. Nya konsultarvoden måste betalas. Efter denna dikeskörning är det svårt att förstå varför skattebetalarna ska bekosta en dyr “säljresa” för ett projekt som har havererat.(Läs mer på NVP: länk ).

Och så det senaste, revisorernas granskning av verksamhetsåret 2012 som bekräftar mycket av den kritik vi framfört genom åren. Sammanfattningsvis konstaterar revisorerna att kommunstyrelsen brister i att ta sitt ansvar för ekonomisk kontroll och tillsyn.Kritiken är skarp och ovanlig. (Läs mer på NVP: länk).

Organisationen som majoriteten valt fungerar dåligt och är onödigt dyr.

Vi socialdemokrater ser att det finns mycket som kan göras annorlunda och bättre! Medborgarnas skattepengar ska användas till en bra skola, äldreomsorg och en hållbar samhällsutveckling. Det förutsätteren tydlig vision, bättre ledning och styrning och en organisation som stödjer det arbetet. Vill du läsa mer om hur vi vill jobba med skolutveckling – följ oss på Facebooksidan Värmdöskolor (www.facebook.com/varmdoskolor).

Vill du veta hur vi ser på möjligheterna att bygga små prisvärda lägenheter lämpliga för unga – läs vår motion “Unga i Värmdö behöver någonstans att bo”: länk

Annika Andersson Ribbing, oppositionsråd (S)

annika.andersson@varmdo.se

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar