04142024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Färgblind kongress för miljöpartiet

Röd grön färgblindhet har i studier påvisats hos cirka 8% av männen och 1% av kvinnorna. Vad gäller männen är detta lätt att förstå när man granskar resultaten från den nyss avslutade partikongressen, länk, länk.  På ett antal punkter verkar miljöpartiet tro att grönt är detsamma som rött. Det är långt ifrån säkert att så är fallet. Sannolikt är detta ofta falskt.

Humanism är det enligt en ledare i Aftonbladet  miljöpartiet och vänstern som står för, länk, i vart fall när det gäller migrationspolitiken. En av partiets ledare Gustav Fridolin presenterade i samband med kongressen vad grön skolpolitik innebär, länk. På område efter område är grönt lika med rött för miljöpartiet.

De gröna enkla ”sanningarna” samlades 1981 i ett parti. Grundläggande lösningar från den tiden om hur man når ett ekologiskt och hållbart samhälle har inte förändrats så mycket. Samtidigt har forskningen visat på att många av 1980 talets lösningar inte längre fungerar. Det har inte hindrat  partiet från att fortsätta driva ett antal teser från  den tiden, allt oftare kombinerad med röda lösningar och röd retorik.

Allt mer tonar ett parti med förmyndarmentalitet fram. Miljöpartistiska företrädare är emot att väljarna ska kunna rösta på nätet i allmänna val.. Då kan de ju ändra sig är argumentet.

Skatter är den väg som man förordar för den gröna omställningen. Att marknaden och valen på marknaden i sig kan skapa ett grönare samhälle finns sällan i den röda värld som de gröna kallar grön.

Miljöbilsföretag som Tesla och Fisker Karma har inte uppstått i det reglerade Sverige. De har uppstått i USA. I Fisker Karmas fall har uppgången och fallet skett i USA. Ny miljöteknik kräver att marknaden får pröva och att köparna kan välja att köpa eller avstå. Manipulationer och skatter kan faktiskt hindra grön omställning. Tyvärr erbjuder den uthålliga omställningen till ett grönt samhälle inga enkla och raka resvägar. Utvecklingen har sin egen väg i marknadsekonomin, den väg som mest effektivt leder till hushållning. I planekonomins land är vägen rak, men ofta fel. I miljöpartiets tappning är det mer åt planekonomi än marknadsekonomi man lutar.

Miljöpartier har lyckats sälja idéen om att man värnar miljön genom sina lösningar. Ibland är det nog sant, men ganska ofta falskt. Här har journalistiken allt för ofta avstått från att granska budskapet utifrån ett evidensperspektiv.

Att partiet sedan förväxlat grönt och rött för man tror att det är lättaste vägen in i kanslihuset är något annat som borde diskuteras mera, länk.

 

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar