04172024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

God ekonomi ?

Värmdö kommuns överskott landar för 2012 på 81 mnkr, målet var ett överskott om 40 mnkr. Vid en första anblick framstår resultatet som mycket bra. Vid närmre studium kan emellertid 41 mnkr räknas av som sådant som inte har med en god hushållning att göra, nämligen återbetalning av försäkringspremier samt försäljning av fastigheter. Överskottet blir därmed vare sig bättre eller sämre än det budgeterade.

Frågan är då hur detta överskott uppkommit. En förklaring är att man kontinuerligt har strypt skolorna, vilket i sin tur leder till sämre resultat. Detta visar sig i att många barn inte lär sig att läsa och skriva, att fler och fler barn går ut ur skolan utan godkänt betyg i alla ämnen samt att meritvärdena kontinuerligt sjunker. Med en sådan utveckling kommer många barn att få det svårare än nödvändigt i livet. Men det är klart –  är det ”kvartalstänk” som gäller så förmår man inte att tänka långsiktigt.

En annan ”inkomstkälla” är det förhållandet att kommunens lokaler misskötts, detta gäller speciellt skolbyggnader. Där lär det finnas ett uppdämt renoveringsbehov på mer än 100 mnkr. Man säljer även platser på de särskilda boendena till andra kommuner istället för att ta hand om sina egna.

I revisionsberättelsen för 2012 uttalar revisorerna att ”Kommunens ekonomiska läge är oroande och kräver omgående åtgärder för att få en sund ekonomi”. Nuvarande ekonomi är således inte sund. Det pekas även på de stora underskotten i flera nämnder och för dessa nämnder, bland annat kommunstyrelsen, föreligger ”bristande styrning, ledning och kontroll”. Inte heller detta  borgar för en god ekonomi. Nej – sanningen är att Värmdö kommuns ekonomi är ett luftslott. För att ekonomin ska bli bra krävs, bland annat, att den centrala administrationen bantas och att skuldberget kapas.

 

Henrik Paulsen

Kommunfullmäktigeledamot

 

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar