07032022Huvudnyheter:

Skandalen kring Värmdövallen tar ny vändning

Vissa områden i samhället bygger på förtroende. Två sektorer som särskilt bygger på detta är bank och politisk verksamhet.

Kommunens finansminister Anders ”Ankan” Bergman kommer från bank, vilket han ofta brukar framhålla för att den egna trovärdigheten ska bli högre. Att han i banken, Swedbank sedan många år inte haft något med bankens kärnverksamhet att göra, den som kräver förtroendet  undviker han att tala om. Bergman var nåmligen enligt uppgifter som kommit till Mårtenssons meningar intre betrodd att hantera sådana saker. Erfarenheter av honom som kreditchef gjorde att man valde att låta Ankan syssla med att hantera banklokaler, nya etableringar och framförallt ombyggnader.

Trots att Ankan vistades i banken var han långt från att syssla med ”bankuppgifter”. Bara här har Anders ”Ankan” Bergman misslett många. Det var länge sedan han var bankman. Alla som jobbar i bank är ju inte i ordets rätta bemärkelse bankmän. I så fall skulle man kunna hävda att lokalvårdaren och vaktmästaren är bankmän. Det tror vi inte att någon ställer upp på.

Anders ”Ankan” Bergman blir något av Värmdöpolitikens Reefat el Sayed. Man påstår sig vara något man inte är. I Reefat el Sayeds fall var det en doktorshatt som blåste av. I Anders ”Ankan” Bergmans fall blev han naken utan sin bankmannakostym. Det blev i stället en vanligt hatt och en vanlig kostym, inte mer och inte mindre.

Ankan har länge hävdat att han ingenting visste om vad som skedde i skandalen kring Värmdövallen. Han hade ingen löpande information och blev tagen på sängen när bolaget byggde större än man hade pengar för. Ankan menar att det var andras försumlighet som gjorde att kommunen inte tog ut säkerheter av bolaget Värmdövallen AB. Sin okunskap har han repeterat som ett mantra.

I en debattartikel i Nacka Värmdöposten går moderaten och ordföranden i Värmdövallen AB, Bengt Engelberg till hårt angrepp mot de politiker som säger sig inte ha haft kunskap, länk. Krtiken riktar de facto in sig främst på kommunstyrelsens dåvarande ordförande  Lars-Erik Alversjö, kommunens finansminister Anders Bergman. I sammanhanget kan man också fråga sig vad kultur- och fritidsnämndens ordförande och vice ordförande visste. Kommunstyrelsens nuvarande ordförande Monica Pettersson och kommunalrådet Peter Frej har också anledning att förklara sig.

Efter att ha gått igenom protokoll kan man konstatera att kommunen varit fullt informerad under hela processen. Överskridandet på 11 miljoner kommer inte som en överraskning. I vart fall inte för den läskunnighet.  I stället är det någon som man inte kan lita på. Kanske är det några man inte kan lita på, länk.

Antingen har man inte gjort sitt jobb att ta reda på eller också har man helt sonika ljugit sig igenom debatt efter debatt. Teoretiskt skulle det kunna vara så att fritidschefen undanhållit handlingar för politikerna. Om så är fallet ska han ha sparken.

Om inte är det minstone en politiker man inte kan lita på. Han borde avgå nu. Det är kommunens finansminister Anders ”Ankan” Bergman. För det är väl inte så att Anders ”Ankan” Bergman precis som Refaat el Sayed inte kan läsa?

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar