02262021Huvudnyheter:

SvD kolumn utan kompass

Svenska Dagbladet står oftast för en journalistiskt hög kvalitet. Innehållet i tidningen är helt enkelt bra.

En kolumn den 22 maj i år faller dock utanför. Det är Sam Sundberg som ondgör sig över att yttrandefriheten på nätet avgörs av privata aktörer, länk. Han menar att den är ”villkorad ”av Google och Apple. Detta framställs i krönikan som både unikt och nytt. Sanningen är en helt annan.

I ett centralt avsnitt i kolumnen skriver Sundberg så här: ”Enligt Jeffrey Rosen är “the delete squad” djupt oroliga för att politiker, och därigenom medborgare, ska få större inflytande över deras verksamheter. Vi användare har å andra sidan anledning att oroa oss för demokratiunderskottet på våra nya mötesplatser. De senaste åren har exempelvis Apple censurerat appar som nämnt Dalai lama och som kritiserat amerikanska presidenter; Yahoo har angivit kinesiska dissidenter till myndigheterna; Google har låtit filmbolag plocka bort fullt lagliga videoklipp från Youtube; Facebook har raderat politiska aktivisters Facebookgrupper”

Han avfärdar Jeffrey Rosens berättigade oro. I stället för Sundberg fram kända problem som gäller de stora aktörerna på nätet. Det Sundberg glömmer är att sätta problemet i perspektiv till andra mediekanaler som,  TV, Radio och framförallt traditionella dagstidningar i pappersform. Dessa är privat ägda. Trösklarna för att kunna yttra sig där är höga. Det innebär kraftiga begränsningar i yttrandefriheten. Om detta talar inte alls Sundberg.

Hoten mot yttrandefriheten kommer inte från de privata företagen. Hur stora och elaka de ön må vara i Sundbergs värld. De stora må ha distributionsnät som är populära, men någon ensamrätt har de inte på nätet. Här skiljer sig nätet från andra mediakanaler. Vem som helst kan i princip förmedla vad som helst till alla på nätet. Det reglerar inte några privata företag. Tröskeln för att etablera sig på nätet är mycket låg.

Sam Sundberg borde fundera på perspektiven. Hoten mot yttrandefriheten på nätet kommer från politiker som ska ”skydda” medborgare genom att begränsa nätfriheten

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar