04142024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Underpresteraren WTO har fått ny chef

Västvärldens olika systemkriser betalas oftast av tredje världens länder. Vi ser det bland annat i förhandlingarna i den så kallade Doha-rundan. Här började man 2001 att förhandla fram ett frihandelsavtal. Hittills har förhandlingarna inte resulterat i någonting. När man började förhandla såg läget relativt ljust ut för västvärldens länder. Under de över tio år som gått har Europa och USA halkat efter. Valutakriser, bankkriser och nu senast stater som är på konkursens rand. Självklart har det satt sina spår i viljan att främja frihandel.

Problemet med protektionism är inte bara att det skapar handelshinder. Det  är också ett hinder mot att sprida demokrati. Frihandel har i land efter land visat sig vara nyckeln till demokratisk utveckling.  Inte alltid omedelbart, men i mångt motorn i den demokratiskt utvecklingen.

Nu får världens största organisation för frihandel och därigenom demokratisk  utveckling WTO en ny chef. Efter en ganska långa och utdragen process blev det den brasilianske karriärdiplomaten Roberto Azevedo, länk länk.

Han kommer från ett land som trots fantastisk ekonomisk utveckling är en frihandelsmotståndare. Bara detta en paradox. Han är orolig för frihandeln och det med rätta. Den stora frågan och utmaningen är om denne 55 åring har kraften och förmågan att tillsammans med andra få igång frihandelsförhandlingarna. Som gammal förhandlare inom frihandelsområdet möts han av viss misstro och skepsis.

Azevedo vill fortsätta Doha-rundan med en mindre omfångsrik överenskommelse med 159 länder och sedan bygga vidare från denna.

Fakta i målet är att WTO inte lyckats få fram en enda frihandelsöverenskommelse sedan 1993 vi den så kallade Uruguay-rundan. Sannolikt är det inte heller WTO som organisation som kan göra speciellt mycket. Det krävs att de enskilda länderna vill. Här finns i dag inte någon större vilja. I stället växer ett oöversiktligt nät av bilaterala och regionala frihandelsavtal upp. Det gynnar vare sig handeln, den ekonomiska utvecklingen eller demokratin fullt  ut. För detta krävs en ny global frihandelsöverenskommelse. Dit är det tyvärr långt. Sannolikt blir den nye WTO chefen bara en i raden av de som inte presterade.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar