04122024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Ungas hälsa och skolan måste ses i ett sammanhang

Ungas hälsa och framförallt ungas psykiska hälsa är en viktig  aspekt i skoldebatten som ofta kommer bort. I stället diskuteras allt för ofta skola separat och psykisk hälsa/ohälsa separat. Vi borde oftare se helheten och sätta in den i sitt större sammanhang.

Hur det ser ut med den psykiska ohälsan diskuteras bland forskare.

I tidningen socialmedicinsk tidskrift har professor Curt Hagquist i en artikel analyserat hälsoläget för unga i Värmland från 1980 tal och fram till början av 2010 talet, länk. Ur hans artikel väljer vi att publicera ”diskussionen”, sammanfattningen.

En viktig bit som  Curt Hagquist lyfter fram är att mycket kring ungas psykiska ohälsa är förknippat med okunskap, även bland forskare och vårdpersonal. Det är en skrämmande insikt. Att okunskapen och bristen på evidens går vidare till skolans område är närmast en självklarhet. Effekterna blir skrämmnade.


Skola och psykisk hälsa borde debatteras oftare i ett sammanhang. Politiker och samhällsdebattörer borde ta mer av ansvar på detta område. Det handlar mycket om värderingar. Vi tar vårt genom att  bland annat publicera detta youtubeklipp

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar