04222024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Ekonomisk storm över Europa i höst

Ekonomierna i Europa drar åt olika håll. England verkar vara på väg åt rätt håll, länk. Italiens kris fördjupas allt mer och det är bara en tidsfråga innan man behöver nödlån, länk. Frankrikes kris djupnar också allt mer. Spanien och Portugal har fortsatt stora problem. I Norra Europa växer ekonomierna igen.

Egentligen är situationen inte underlig. Ganska naturlig. Europas ekonomier är olika, väldigt olika. Det är skälet till varför själva idéen om en gemensam valuta är felaktig. Genom den gemensamma valutan blir det ännu svårare att styra svårstyrda ekonomier. Valutakursen är ju som  bekant ett sätt att korrigera obalanser i ekonomin. här fungerar  marknadsekonomin som bäst. Den låter sig inte luras utan är obarmhärtig.

I den höst som vi går in  blir det än svårare för politikerna att lösa krisen. Likviditeten på marknaden är mindre. Räntorna på väg upp, inte minst på grund av Fed minskar sitt likviditetsprogram. Dessutom växer nu USAs ekonomi, det ger ökade underliggande räntor som följd.

Fortfarande lagas och lagas det på Euromattan. Några strukturåtgärder som långsiktigt främjar tillväxt ser vi inte av. Däremot ser vi ett sönderfall. England lämnar sannolikt EU och Skottland blir än mer självständigt. En ny oljeekonomi kommer att födas. Spanien har interna regionala spänningar som kommer att underblåsas av det som sker på den Brittiska ön.

Det blåser till till inte bara storm i höst. Vi ser en orkan närma sig. Låt oss kalla den Silvio. Det kan komma fler än en. Francois kan bli än svårare och skörda ännu fler offer.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar