04122024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Hemlig bevisning i Svenska Domstolar

Rättsstaten hotas från många olika håll. Här kommer ett nytt inlägg av den liberale debattören Henrik Alexandersson. Inlägget är även publicerat på hans blogg, länk.

Sveriges borgerliga regering håller på att ödelägga rättsstaten.

Nu gäller det den kontroversiella frågan om polisens användning avinfiltratörer – som är mycket nära sammankopplad med frågan ombrottsprovokation.

Man kan tycka att polisen borde ägna sig åt att bekämpa brott istället för att begå dem. Man kan tycka att polisen borde försöka få folk att avhålla sig från brott istället för att uppmuntra dem. Man kan tycka att det är ett gungfly att avgöra om ett brott verkligen hade begåtts eller ej om brottsprovokation inte hade förekommit.

Och vad gäller infiltratörer, så tycks den svenska polisen vara lika klantig och fyrkantig som alltid. Det finns exempel på hur polisen – på ett mycket ojuste sätt – har dumpat människor som de sänt på hemliga uppdrag i den undre världen, utsatt dem för orimlig fara eller rent av råkat få dem mördade. För allas säkerhet borde polisen inte få ägna sig åt sådant här, utom möjligen iextrema undantagsfall.

Problemet är att justitieminister Beatrice Ask (m) tycker att infiltratörer och brottsprovokation är fina fisken. Därför har hon tillsatt två utredningar för att backa upp sin argumentation. Nu börjar vi få klart för oss vad dessa utredningar vill se för förändringar. Det är rent Kafka-artat…

För att skydda polisens informatörer föreslås att åklagarsidan skall kunna hemlighålla väsentliga uppgifter i utredningar för försvarsadvokater och misstänkta.

Vilket innebär att den som står åtalad inte kommer att kunna bemöta felaktiga (eller rent av påhittade) anklagelser. Det medför också att det blir omöjligt att upptäcka och protestera om information har samlats in på ett olagligt sätt.

Detta är så hårresande och orimligt att man fullständigt tappar andan. Landets justitieminister är beredd att sparka undan fundamenten för fria och rättvisa rättegångar. Detta är – bokstavligen talat – rena sovjetfasonerna!

Att justitieminister Ask (m) är totalt ignorant när det gäller rättsstaten och närmast fientligt inställd till rättssäkerheten – det visste vi redan. Frågan är om statsministern och resten av regeringen fullständigt tappat koncepten, som låter henne hållas?

Detta förslag får inte bli verklighet. Inte under några som helst omständigheter.

Det har nu gått så långt att till och med en del åklagare börjar undra om justitieministern har alla bestick i lådan: Känd åklagare till angrepp mot Ask »

Henrik Alexandersson

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar