04122024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Ingen budget på Mårtenssons meningar

Att ledande tjänstemän i Värmdö kommun läser Mårtenssons meningar vet många. Inte bara det, många läser Mårtenssons meningar. Ibland är det så många att vi nästan tappar hakan. Framgången i det nya formatet är större än vad vi kunnat drömma om.

Artikeln  om kommunens beskrivning av att kommunstyrelsen inte beviljades har uppenbarligen lästs. Först stod följande på kommunens hemsida:  ”Alla ledamöter som satt i kommunstyrelsen under 2012 ansågs jäviga och då ersättare saknades vann förslaget att inte bevilja ansvarsfrihet.”. Nu är den ändrad efter vår artikel och nu står följande: ”Kommunrevisorerna KPMG har framfört kritik gällande bland annat kommunens borgensåtagande gentemot Värmdövallen AB men rekommenderade trots detta att ansvarsfrihet skulle beviljas. Även oppositionen var kritisk till koalitionens hantering av ärendet gällande Värmdövallen och röstade emot ansvarsfrihet.”

Mårtenssons meningar konstaterar att den nya skrivningen på kommunens hemsida på ett mera neutralt sätt återspeglar det beslut som kommunfullmäktige i Värmdö fattade. Ändringen visar en annan sak Mårtenssons meningar spelar roll.

I går  kväll var det dags för koalitionens ledande politikern att mötas i en sammanslutning som kallas K 30. De trettio mest inflytelserika politikerna i Värmdö. Där diskuterades budgeten för år 2014. Informationen har varit knapphändig. Inte många vet hur Koalitionens ledning tänker om budgeten och  vad den ska innehålla.

En som verkligen vet det är kommunens finansminister Anders ”Ankan” Bergman. Han fick frågan om budgetförslaget kunde sändas ut så att man kunde diskutera och komma med förbättringsförlag. Det gick inte. Skälet var enkelt då kunde budgeten publiceras på Mårtenssons meningar. Allt enligt herr Anders ”Ankan” Bergman.

Mårtenssons meningar å sin sida menar att en öppen debatt om vad som ska prioriteras när det gäller kommunens medborgare bör öppet diskuteras. En budget ska inte komma som ett pistolskott i en västernfilm och absolut inte från höften för de flesta.Bra budgetprocesser inkluderar många. De skapar större legitimitet. Sådana kan till och med bli valvinnare.

Monica Pettersson, Anders Bergman och andra ledande koalitionsföreträdare har erbjudits utrymme för att lämna sin syn i olika frågor i Mårtenssons meningar. Man har avstått. Tystnadens och hemlighetsmakeriets styre i Värmdö håller allvarlig på att undergräva legitimiteten, för inte bara de styrande utan även för politikerna. Folkinitiativets framgång med 3 800 underskrifter är ett bland flera tecken på missnöje.

Det börjar bli hög tid med för ett öppet borgerligt styre i Värmdö. Det verkar inte kunna ske annat än om de ledande politikerna byts ut.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar