04182024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Nu avgör politikerna om det blir folkomröstning

Värmdös folkinitiativ har nu godkänts. Av de 3816 namnunderskrifterna blev 9 underkända.Det visar på att namninsamlingen skötts med mycket god kvalitet.

Nästa steg är nu att kommunfullmäktiges ordförande får avgöra när frågan om folkomröstning eller ej ska behandlas i fullmäktige. Allt talar för att det kommer att ske i oktober. Det krävs att tre fjärdedelar av fullmäktige röstar mot för att folkomröstningen inte ska ske. Om kommunfullmäktige röstar för, vilket allt talar för går frågan till valnämnden för att formulera en fråga som väljarna ska svara på. Det kan ta någon månad, men sannolikt kan slutligen fullmäktige fastställa valdag och fråga i början av 2014. Folkomröstningen lär sedan ske antigen i samband med valet till EU parlamentet eller de Svenska valen.

I Sverige totalt har det sedan lagstiftningen började ge möjlighet till folkinitiativ 2011 genomförts 26 stycken, länk. 7 folkomröstningar har genomförts, 5 har beslutats, men ännu inte genomfört. 9 har nekats av kommunfullmäktige. Valdeltagandet är generellt betydligt lägre än i andra val.

Hittills har alltid initiativen ”vunnit” omröstningarna. Skolfrågor är den vanligaste frågan att rösta om

Det mest omskrivna  folkinitiativet är det i Göteborg. I maj 2013 beslöt Göteborgs kommunfullmäktige att det ska hållas en folkomröstning baserat på ett folkinitiativ. Omröstningen där gäller vägtullar.

Vilken reell effekt folkinitiativ har är det ännu så länge svart att avgöra. En utmaning är problem med hur frågorna ska formuleras och om politikerna verkligen följer resultatet av folkomröstningen.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar