04222024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Sveriges Nationaldag den 6 juni 2013

Sveriges Nationaldag, en märklig dag och en viktig dag.

Märklig är den därför att den blev nationaldag först 1983. Under många år var den ”bara” Svenska flaggans dag. Politiker i Sveriges riksdag bestämde att den skulle bli helgdag och få status som nationaldag. I stället försvann en pingsthelgdag.

Tillkomsten är kanske sinnebilden för hur mycket sker i Sverige, inte med så mycket entusiasm, men långsamt växer ett beslut fram. Inte stormande. Svenskarna känner sig tvungna att fira och vet inte riktigt varför, länk,  men börjar göra det och etablerar en tradition. I vissa fall med avarter, länk och i andra med inslag som kan göra oss stolta.

Historiskt har faktiskt denna dag betydelse. Kungen den gången Gustav Eriksson Vasa väljs till kung. 1523 blir Sverige ett självständigt land just den 6 juni under egen kung och dessutom vald. Inte hela det som vi i dag kallar Sverige, men ganska stora delar av det. Sedan 1397 hade Sverige varit en del av en union, Kalmarunionen som bestått av Grönland, Island, Norge, Danmark, delar av nuvarande Finland och Sverige.

Efter en maktkamp, som också kan beskrivas som en frihetskamp blir Sverige självständigt och lämnar unionen. Sveriges fokus förskjuts norr ut.Handelsförbundet Hansan var inte längre ett hot. Från att ha varit en sorts personunion och i vissa stycken en förbundsstat med syfte att hindra tysk expansion norrut blir det lilla Sverige fokus.  Danske Kung Kristian ersattes Svenske Gustav, med ordningstalet 1.

Det Svenska och vår historia är något som vi som bor i detta land sällan talar om. Sällan känner vi till den och kan sätta historien i sitt sammanhang, länk. I ett antal avseenden har vi Svenskar förlorat förmågan att lära av historien.

Upplösningen av Kalmarunionen har en del att lära oss om den union vi befinner oss i just nu, EU. Ett fördjupat samarbete i Norden har ofta varit ett alternativ, men aldrig blivit verklighet. I vart fall inte sedan 1523.

Balansen mellan nationen och unionen är svår. Avgifterna till Kalmarunionen och då Danmark var en faktor som gjorde valet lätt då: Sverige valde att bli suveräna. I dag dag finns frågor om hur mycket Euro-projektet får kosta och dag EUs budget ska användas till, konservera eller förnya?

Samarbetet är å andra sidan är förutsättningen för vårt välstånd. Mycket måste vara enkelt över gränserna, men det får inte bli till politiska skrytbyggen utan större reell nytta.

Vi ska bjuda in dem som vill bidra till att bygga vårt land vidare. Det behövs nya impulser utifrån. Samtidigt måste vi våga ställa oss frågorna när generositeten blir så stor att den blir kontraproduktiv och kanske inte längre skyddar dem som man önskat skydda. Alla frågor måste kunna diskuteras i en demokrati. Att aktualisera vissa frågor får inte innebära ett kainsmärke i pannan. Öppenhet och reell frihet att i tal och skrift även låta dem vars tankar man ogillar är verklig demokrati. Det är så lätt att inskränka yttrandefriheten till ett eko av vad jag själv tycker. Det är en frestelse som vi inte får falla för.

I dag samlas vid runt Svenska flaggor och det som förenar oss som Svenskar och känner stolthet inför gårdagens vedermödor och det som är i dag!

image001Svensk flagga

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar