04122024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Dubbla straff och Dagens Nyheter

HD eller som det formellt heter Högsta Domstolen har kommit till den självklara slutsatsen att ett brott bara kan rendera till ett straff. Om man en gång är dömd för ett brott kan inte ett nytt straff utdömas. Inte ens en ny förundersökning eller utredning kan staten göra. Självklart kan man tycka.

Rättssäkerhet kräver förutsägbarhet. Detta har inte varit det Svenska systemets paradgren.

Sittande socialdemokratiska regeringar har obstruerat när Sverige inte ansetts vara rättssäkerhet av internationella organ. Oppositionen har rasat. Nu är det Alliansregeringens tur att obstruera. Återigen rasar oppositionen. Denna gång är den socialdemokratisk

Rättssäkerhet är inte svårt för de behjärtansvärda. Utmaningen är för dem som är frånstötande och kanske till och med avskyvärda. Där prövas systemet verkligen.

När nu det väntade beslutet om dubbla straff kommer väcker det inte unisont jubel i presskretsar. I stället väcks frågetecken och dras paralleller som har grumlig undertoner från en del håll.

Dagen Nyheter kommenterar saken i en ledare med rubriken ”I strid med rättskänslan”, länk. Man jämför frikännandet av i Florida av en viss Zimmerman med skattebrottslingarna och kommer fram till att:  ”De två aktuella rättsfallen har olika karaktär. Men gemensamt är att de utmanar vår rättskänsla: den som vi uppfattar som förövare förvandlas av domstolen till offer. Måste inte något vara fel när en ung man som inte gjort något ont dödas på gatan och gärningsmannen går fri? Kan det vara något annat än en rättsskandal när personer som bevisligen begått ekonomiska brott friges och skattemedel ska ­användas till att ge dem skadestånd?”

Det är intressant att fråga sig vad rättskänsla är för något enligt Dagens Nyheters ledarredaktion? Tidningen delar tydligen inte uppfattningen om att en person inte kan dömas för samma brott två gånger. Om man straffas för samma brott två gånger blir man just ett offer. Det är inte de dömdas sak att se till så att staten skapar ett system som inte strider mot internationell rätt. Att dra paralleller mellan ett mycket tveksamt frikännande i en mordrättegång och frisläppandet av felaktigt dömda ”skattebrottslingar” är osmakligt och dessutom rent filosofiskt mycket tveksamt. I det ena fallet har staten följt lagen med stötande konsekvenser. I det andra har staten inte följt lagen. I det senare fallet är vad man än tycker om skattebrottslingar de dubbelt straffade offer för en statens övergrepp. Däremot, var finns logiken i Dagens Nyheters resonemang?

Sverige har en räcka rättsskandaler, Högbroforsmålet, Hajbyaffären, Kommunarresten för ”terrorister”, Keith Cederholm, spioneridomarna mot Peter Bratt och Jan Guillou för att bara nämna några. Dessa borde lända till självkritik. Ovanpå detta finns ett antal beslut där regeringar stiftat retroaktiva lagar. Också detta är rättsskandaler.

Några av de åtgärder som borde införas för att öka rättssäkerheten är:

1. Slopat prövningstillstånd till hovrätterna.

2. Minskat inflytande för nämndemännen, minst två lagfarna domare i varje tingsrättsmål.

3, Införande av författningsdomstol, enligt t.ex. Tysk modell.

4. Införande av fler specialdomstolar med högre fackmässig kompetens, exempelvis i ekonomiskt relaterade mål.

I fallet med de dubbla straffen hade en författningsdomstol sannolikt mycket tidigare satt stopp. Signalerna om bristerna i det Svenska rättssystemet måste leda till åtgärder. I annat fall kan Sverige omvärldens ögon närmast liknas vid en totalitär stat rent rättsligt.

 

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar